Dobříš

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.7940797, 14.1800042
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Klíč od vstupní brány lze zapůjčit v Informačním středisku Dobříš, Mírové náměstí 103

tel.:  318 523 422, 318 522 241  

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází v Azalkové ulici, 1,5 km severně od náměstí, na návrší Větrník nad sídlištěm. Založen byl v polovině 17. století, nejstarší čitelný náhrobek je datován až k roku 1691. Dochovalo se 466 náhrobních kamenů, ale pohřbů se zde uskutečnilo více než trojnásobně. Hřbitov byl v minulosti několikrát rozšiřován. V průběhu druhé světové války byla část novodobých náhrobků odvezena, k opakovanému poškozování a dalšímu rozkrádání náhrobků docházelo však nadále. Po roce 1985 byla plocha hřbitova zmenšena a na části bez náhrobků bylo vybudováno sportovní hřiště. Část novodobých náhrobků byla také použita do základu nově vystavěných budov v Dobříši. V r. 2003 byla přední část pozemku hřbitova navrácena Židovské obci v Praze. 

V posledních letech byly zejména starší náhrobky postaveny a zrestaurovány. Záměrem vlastníka je zajistit celkovou stavební a restaurátorskou obnovu, zejména pokud jde o opravu, konzervaci a restaurování doposud dochovaných náhrobků a opravu ohradní zdi. Rychlejšímu postupu brání jen nedostatek finančních prostředků. 

Dokumentace hřbitova proběhla v roce 2014.

Předchozí
Další

Více informací

https://www.muzeumdobris.cz/cs/stala-expozice-zide-v-dobrisi.html

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.214,- Kč

Rok 2001 – likvidace odpadu a jednorázové vyčištění hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.062,- Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – zhotovení přístřešku na nářadí, pokácení 3 stromů, vztyčení 12 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 50.400,- Kč

Kácení a opravy náhrobků: 24.496,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.904,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.714,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.750,- Kč

Rok 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.400,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.459,- Kč

Rok 2009 - dokumentace náhrobků, zhotovení plánu hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.282,- Kč

Dokumentace náhrobků: 32.482,- Kč

Zhotovené plánu hřbitova: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.800,- Kč

Rok 2010 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 171.900,- Kč

restaurování náhrobků: 163.750,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.150,- Kč

Náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 84.900,-

Ministerstvo kultury: 87.000,-

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků, dokumentace, polohopisný plán.

Celkové náklady: 843.884,- Kč

Ministerstvo kultury: 100.000,- Kč

ZBU Středočeský kraj: 675.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.884,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 464.358,- Kč

Středočeský kraj: 225.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 183.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.358,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70419.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.