Dlouhá Ves u Sušice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.196513, 13.511467
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Počátky židovského osídlení jsou neznámé, vzniklo pravděpodobně před rokem 1724. V první čtvrtině 18. století existovala početná místní komunita (asi 20 rodin)včetně synagogy. Nejpočetnější toto osídlení bylo zřejmě v polovině 19. století, kdy zde žilo 37 židovských rodin. Postupně jejich počet klesal v důsledku stěhování do měst a např. roku 1921 zde zůstávalo jen 13 Židů, ale roku 1930 nikdo.

Židovské domy se soustředily do středu vsi, mezi kostelem a hospodářským dvorem. Nejstarší pochází z první poloviny 18. Století, před polovinou 19. století je doloženo 24 domů. Některé z nich se dochovaly v přestavbě. Mimořádně zajímavá klasicistní synagoga shořela roku 1937 a byla následně zbořena.

Hřbitov o rozloze přibližně 1100 metrů čtverečních se nachází zhruba 300m jihovýchodně od kostela. Byl založen před rokem 1724, nejstarší dochované náhrobky pochází z poloviny 18. století (nejstarší asi z roku 1742), je zde dochováno 49 náhrobků. Pohřby na tomto hřbitově probíhaly až do 30. let 20. století (často pohřby z Kašperských hor). Místní židovská obec byla zrušena na základě zákona z roku 1890. Správu hřbitova v době před nacistickou okupací převzala židovská obec v Kašperských Horách. Hřbitov byl v době nacismu úplně zničen, roku 1945 sem ale byly historické náhrobní kameny navráceny a hřbitov byl částečně rekonstruován. V současnosti se jedná o neohrazený hřbitov s prostými náhrobky barokního a klasicistního typu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 3.516,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.476,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.476,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10211.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.