Divišov (synagoga)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
49.7890525, 14.8781111
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

květen–září
so–ne: 10.00–14.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga se nachází ve Šternberské ulici, 150 metrů severovýchodně od náměstí. Původní synagoga byla postavena na počátku 19. století. V letech 18541856 však byla upravena v klasicistním slohu a současně rozšířena. Bohoslužby se zde konaly až do okupace nacisty. Přímo ze silnice se vcházelo do předsíně a z ní se dále chodilo do modlitebního sálu tvořícího obdélník, který vybíhal v polokruhovitý výklenek, v jehož středu stával velký klasicistní svatostánek s rozeklaným štítem a nástavcem s kartuší a nápisy. Ještě na počátku okupace v něm byly uchovány nejméně čtyři svitky Tóry. Loď modlitebny byla 12 m dlouhá a 6,5 m široká, vyložená kamennými dlaždicemi. Před svatostánkem bývalo ohražené podium, na které se po obou stranách vystupovalo po třech schodech. Z předsíně se vystoupilo po 19 dřevěných točitých schodech na ženskou galerii umístěnou v západní části. Bohoslužby se v synagoze konaly až do 30. let 20. století, za nacistické okupace sloužila jako skladiště starých kovů, po druhé světové válce byla opuštěna, roku 1957 byla přestavěna na kadeřnictví a byty. Roku 1994 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze, následně byl exteriér rekonstruován do původní podoby. V přízemí synagogy sídlí informační centrum, jsou tu výstavní prostory, část prostor byla roku 2009 zpřístupněna veřejnosti jako malé muzeum s expozicí o dějinách místní židovské komunity. Patro synagogy je upraveno k obytným účelům.

https://www.divisov.cz/synagoga/
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14737664
https://tourist.posazavi.com/cz/Memory.aspx?MemoryId=7648

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 2001 – návrh odvlhčení synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.520,- Kč

Roky 2002 – 2006 – na údržbu synagogy nebyly z prostředků Židovské obce v Praze vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – panely do stálé expozice

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.802,- Kč

Rok 2008 – na údržbu synagogy nebyly z prostředků Židovské obce v Praze vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - doplnění panelů do stálé expozice

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 832,- Kč

Rok 2011 - na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádní finanční prostředky.

Rok 2012 - na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádní finanční prostředky. Údržbu hradil nájemce.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70417.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.