Dambořice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.044620, 16.921005
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 16. století. Židovská čtvrť - ve střední části městečka podél potoka, ulice zvaná Mezi židma. Z původních 72 domů stojí dodnes 49, mj. škola s bytem učitele čp. 388. Pozdně empírová synagoga z r. 1824 zbořena v r. 1948, její existenci připomíná od r. 2004 skromný památník.

Hřbitov se prostírá 300 m severovýchodně od centra ve stráni nad obcí a kostelem, založen byl nejpozději v 17. století, na ploše 3496 m2 stojí kolem 400 náhrobků, přičemž nejstarší dochovaný pochází z r. 1657. Márnice při vstupu se nedochovala, oplocen drátěným pletivem na betonových pilířcích. Postupná oprava probíhá od r. 2006.

 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celková rekonstrukce obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 165.035,- Kč  Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 65.035,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 102. 632,- Kč

Obec Dambořice: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 52.632,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10210.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.