Čkyně (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.1136264, 13.8280050
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Otevřeno duben–říjen
Denně kromě pondělí
9.00–11.30 hod. a 13.00–15.30 hod
Hana Dědová: tel. 732 145 638
(o prázdninách i v pondělí)

Přílohy v PDF
Příspěvek

Čkyňská synagoga (č. p. 105) je mohutná jednotraktová klasicistní stavba, ve které je situována bývalá hlavní a obnovená zimní modlitebna. Prostory, které dříve sloužily jako byty duchovních a škola, jsou dnes využity jako informační centrum, studovna s knihovnou a promítací sál. Součástí areálu je i drobná budova, kdysi garáž pro pohřební vůz.
S výstavbou se započalo 14. dubna 1828 a 26. září téhož roku do nové svatyně vstoupili čkyňští Židé. Později, už v režii Židovské obce, přibyla zimní modlitebna, škola a byt pro kantora, a kousek od synagogy na bývalém potoce i domeček s mikve. 
K pravidelným bohoslužbám sloužila do roku 1895, příležitostně do konce první světové války. V roce 1922 byla prodána manželům Španingerovým, kteří ji postupně přebudovali na truhlářskou dílnu a obytný dům. V listopadu 1942 odsud na svou poslední cestu směr Terezín a později Osvětim odchází sestra majitelky Julie Červinková spolu s ostatními obyvateli čkyňska židovského původu. Jejich jména a společný osud jsou na věčnou památku součástí bývalé hlavní modlitebny. Je zde umístěna i expozice věnovaná těm synagogám z okolí, které z různých důvodů zmizely, a nic po nich nezůstalo. Mají tu uchován svůj příběh a pro vzpomínku i přesný kovový model.

http://www.synagoga-ckyne.cz/
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-a-kocarovna-671813

Předchozí
Další
Čkyně, foto: Vladimír Silovský
Čkyně, foto: Filip Děd, 2021
Čkyně, foto: Filip Děd, 2023
Čkyně, freska hlavní sál, foto: Hana Dědová 2024
Čkyně, schrána, zimní modlitebna: Hana Dědová, 2024
Čkyně, synagoga před opravou, archivní foto

Více informací

Původně se synagoga ve Čkyni, zřejmě z 18. století, nacházela v areálu panského sídla Vysoký Dvůr. Byla vrchností přeměněna na užitkovou budovu a jako náhrada za ni byla na náklady majitele panství (JUDr. Karel Claudi) postavena synagoga nová na místě zvaném „Poříčí“. S výstavbou se započalo 14. dubna 1828 a 26. září téhož roku do nové svatyně vstoupili čkyňští Židé. Později, už v režii Židovské obce, přibyla zimní modlitebna, škola a byt pro kantora, a kousek od synagogy na bývalém potoce i domeček s mikve. Část areálu Vysokého dvora s bývalou synagogou byla zbourána v 70. letech 20. století.

Čkyňská synagoga (č.p. 105) je mohutná jednotraktová klasicistní stavba, ve které je situována bývalá hlavní a obnovená zimní modlitebna. Prostory, které dříve sloužily jako byty duchovních a škola, jsou dnes využity jako informační centrum, studovna s knihovnou a promítací sál. Součástí areálu je i drobná budova, kdysi garáž pro pohřební vůz.

K pravidelným bohoslužbám sloužila do roku 1895, příležitostně do konce první světové války. V roce 1922 byla prodána manželům Španingerovým, kteří ji postupně přebudovali na truhlářskou dílnu a obytný dům. V listopadu 1942 odsud na svou poslední cestu směr Terezín a později Osvětim odchází sestra majitelky Julie Červinková spolu s ostatními obyvateli čkyňska židovského původu. Jejich jména a společný osud jsou na věčnou památku součástí bývalé hlavní modlitebny. Je zde umístěna i expozice věnovaná těm synagogám z okolí, které z různých důvodů zmizely, a nic po nich nezůstalo. Mají tu uchován svůj příběh a pro vzpomínku i přesný kovový model.

Rodině Španingerů patřila budova až do roku 1988, kdy ji kupuje Jednota, spotřební družstvo Vimperk, od roku 1991 je ve vlastnictví obce Čkyně. Za finanční podpory institucí a jednotlivých dárců byla budova postupně rekonstruována (projekt, střecha, okna, stropy a podlahy). Za tím stála Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni v čele s dr. Janem Podlešákem, za podpory obce Čkyně. Konečná fáze rekonstrukce pak proběhla mezi lety 2011–2013 z fondů Evropské Unie a Obce Čkyně (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko) pod názvem Krajina spojuje „Zámek Wolfstein – Synagoga ve Čkyni“. V dubnu roku 2014 je bývalá synagoga otevřena pro veřejnost jako multikulturní prostor pro výstavy, koncerty, přednášky a především setkávání se. Synagoga opět žije i díky darů potomků židovských obyvatel z USA – restaurace svatostánku s iluzivní malbou, který je klíčovým prvkem bývalé hlavní modlitebny, i darovaný parochet v zimní modlitebně, kde se zachovala schránka na Tóru přenesená z původní synagogy. Zde je znovu uložen restaurovaný svitek Tóry, nalezený při opravě střechy.

Zajímavými živými prvky je i mohutná stará lípa před vchodem a přibližně sto let starý keř vinné révy.

Text zpracovaly:
Hana Dědová, Jindra Bromová, Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni o.p.s.

 

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.