Čkyně

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.113421, 13.822168
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 350 metrů jihovýchodně od městečka, nad železniční tratí ze Strakonic do Vimperka. Založen byl snad v poslední čtvrtině 17. století, rozšířen v 19. století. Na hřbitově je dochováno přes 400 náhrobků od roku 1688 do počátku 40. let 20. století (poslední pohřeb se konal roku 1942), mezi nimi barokní náhrobky jihočeského typu, které jsou zdobeny rostlinnými motivy. V opravené márnici z 19. století je pamětní deska připomínající oběti holokaustu.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od náletové vegetace, byla opravena márnice, ohradní zeď a vztyčeny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V letech 2008 a 2009 byly pokáceny staré poškozené stromy, které ohrožovaly cenné náhrobky. Roku 2007 bylo zahájeno restaurování mnoha desítek historických náhrobků, u kterých hrozí zničení epitafů - v těchto pracech je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava márnice, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 89.440,- Kč

Oprava márnice a vztyčování náhrobků: 65.100,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 24.340,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.810,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.748,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.206,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.690,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.933,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 2005 – zaměření márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.667,- Kč

Zaměření márnice: 3.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.467,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 2007 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 107.888,- Kč

Restaurování náhrobků: 99.960,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.928,- Kč

Jihočeský kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 57.888,- Kč

Rok 2008 – restaurování náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 157.321,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Kácení stromů: 51.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.621,- Kč

Jihočeský kraj: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 87.321,- Kč

Rok 2009 – restaurování náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 245.074,- Kč

Restaurování náhrobků: 150.000,- Kč

Kácení stromů: 91.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.074,- Kč

Jihočeský kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 145.074,- Kč

Rok 2010 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 66.494,- Kč

Restaurování náhrobků: 62.750,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.744,- Kč

Jihočeský kraj: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 36.494,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 103.568,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 23.568,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 115.106,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 35.106,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70217.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.