Čichtice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.098421, 14.090652
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 800 metrů jihovýchodně od obce, na svahu mezi loukami. Založen byl snad ve druhé čtvrtině 18. století a je na něm dochováno kolem 130 náhrobků, nejstarší z roku 1798, nejmladší z počátku 20. století, mezi nimi řada náhrobků jihočeského typu s rostlinnou ornamentikou. Márnice neznámého stáří byla na konci 90. let 20. století rekonstruována.

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý hustou náletovou zelení a křovím, která byla vyklučena po polovině 90. let. Na konci 90. let 20. století byla rekonstruována márnice, z níž po dlouhodobé devastaci zbylo jen obvodové zdivo. V téže době byly postaveny všechny povalené náhrobky a byla opravena část ohradní zdi z lomového kamene. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech, do budoucna se počítá s dokončením opravy ohradní zdi a s restaurováním několika desítek náhrobků z první poloviny 19. století, s nímž se započalo roku 2006.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy areálu hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 - oprava krovu a krytiny márnice

Celkové náklady: 72.860,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 39.860,- Kč

Rok 1998 - rekonstrukce márnice

Celkové náklady: 218.663,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 35.000,- Kč

Okresní úřad ve Strakonicích: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 118.663,- Kč

Rok 1999 - rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 103.587,- Kč

Rekonstrukce márnice: 83.796,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.791,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 40.000,- Kč

Okresní úřad ve Strakonicích: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 23.587,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.081,- Kč

Rok 2001 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.326,- Kč

Oprava zdi: 19.464,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.862,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.463,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.098,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.394,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.122,- Kč

Rok 2006 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 126.478,- Kč

Restaurování náhrobků: 99.960,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.518,- Kč

Jihočeský kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 76.478,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.159,- Kč

Rok 2008 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.739,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.739,- Kč

Jihočeský kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.739,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.518,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.544,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.245,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 16.880,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70216.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.