Chrudim

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.949319, 15.796617
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na východním okraji města v Novoměstské ulici, vedoucí do obce Kočí, v těsném sousedství městského hřbitova. Založen byl roku 1889 na ploše 2.022 metrů čtverečních. Ze stejného roku pochází také v minulosti silně devastovaná eklektická obřadní síň, procházející od roku 1999 rekonstrukcí. Zničena byla i pamětní deska zakladatelů hřbitova umístěná v interiéru. Dochovalo se 103 náhrobků z let 1890 - 1940, z toho část tvoří jen podstavce a obrubníky. Hřbitov je ohrazen cihlovou zdí, v níž je umístěna monumentální vstupní brána. Pohřben je zde mj. učitel a rabín Mořic Goldschmidt, císařský rada Josef Brietenfeld nebo přednosta dopravního úřadu v Chrudimi Emil Fuchs.

Do roku 1998 nebyly na údržbu hřbitova vynakládány žádné finanční prostředky, roku 1999 byla zahájena rekonstrukce hřbitovního areálu, jejíž první etapa spočívala zejména v odstranění husté náletové vegetace, díky níž byl hřbitov do té doby prakticky neprostupný. Dále byla zahájena oprava obřadní síně a byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V nejbližších letech je třeba počítat s pokračováním celkové obnovy areálu hřbitova, tj. opravit vstupní kované branky, poškozené úseky ohradní zdi a budovu obřadní síně.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – oprava vstupních dveří a vyčištění plochy hřbitova od náletové vegetace

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 63.320,- Kč

Oprava vstupních dveří: 36.826,- Kč

Vyčištění hřbitova: 26.494,- Kč

Rok 2000 – oprava krovu a střechy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 140.821,- Kč

Oprava krovu a střechy obřadní síně: 138.357,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.464,- Kč

Město Chrudim: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 70.821,- Kč

Rok 2001 – zhotovení vstupních vrat obřadní síně, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 68.652,- Kč

Zhotovení vrat a vztyčování náhrobků: 57.069,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.583,- Kč

Město Chrudim: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.652,- Kč

Rok 2002 – opravy a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 54.761,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 41.470,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.291,- Kč

Město Chrudim: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 34.761,- Kč

Rok 2003 – rekonstrukce náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.887,- Kč

Opravy náhrobků a kácení stromů: 28.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.087,- Kč

Rok 2004 – vztyčování a opravy povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 40.716,- Kč

Vztyčování náhrobků: 24.990,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.726,- Kč

Město Chrudim: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 25.716,- Kč

Rok 2005 – vztyčování a opravy povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 74.810,- Kč

Vztyčování a opravy náhrobků: 71.395,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.415,- Kč

Město Chrudim: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 34.810,- Kč

Rok 2006 – vztyčování a opravy povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 129.114,- Kč

Vztyčování a opravy náhrobků: 109.480,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.634,- Kč

Město Chrudim: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 89.114,- Kč

Rok 2007 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 48.685,- Kč

Vztyčování náhrobků: 42.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.685,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.410,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.310,- Kč

Rok 2010 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 53.051,- Kč

Restaurování náhrobků: 8.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.551,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 47.051,- Kč

Město Chrudim: 6000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, kamenické práce, terénní úpravy.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 56.958,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, oprava márnice, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 248.536,- Kč

Město Chrudim: 148.630,- Kč

Židovská obec v Praze: 99.906,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70434.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.