Chotěboř

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.717697, 15.671658
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na jižním okraji města v Žižkově třídě v těsném sousedství městského hřbitova. Založen byl roku 1894 na ploše 1.390 metrů čtverečních a užíván byl do konce 30. let 20. století. V několika řadách je dochováno asi 94 novodobých náhrobků nebo jejich torz. V letech 1986 - 1989 byl areál silně devastován, v té době byla zbořena i novorománská márnice s obřadní síní, postavená v letech 1894 - 1895, a domek hrobníka.

Od poloviny 90. let 20. století je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.426,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 39.312,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 37.962,- Kč

Dotace státních úřadů: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.962,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.240,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.960,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.912,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.280,- Kč

Rok 2002 – oprava pomníku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.119,- Kč

Oprava pomníku: 6.890,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.229,- Kč

Dar fyzické osoby: 6.951,- Kč

Židovská obec v Praze: 7.168,- Kč

Rok 2003 – prořezání lipového stromořadí na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 29.368,- Kč

Prořezání lip: 26.250,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.118,- Kč

Město Chotěboř: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.368,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.415,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.193,- Kč

Rok 2006 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 76.578,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 73.534,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.044,- Kč

Dar fyzické osoby: 14.113,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.465,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.079,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.337,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.262,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.346,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, průzkum, dokumentace.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 48.640,- Kč

Rok 2012 - Na údržbu hřbitova nebyly vlastníkem vynaloženy žádné finanční prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70433.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.