Chodová Planá (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.8864811, 12.7263225
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Nový židovský hřbitov byl založen v roce 1890, nachází asi 700 metrů jižně od starého hřbitova, za současným hřbitovem obce. Za 2. světové války byl devastován nacisty. V roce 1950 byla zbořena obřadní síň s maurskými prvky. Po roce 1990 částečně obnoven nákladem americké nadace Synagogue Memorial, povalené náhrobky byly vztyčeny a osazena byla i nová kovaná brána zdobená hexagramy. Dochována je zde zajímavá tzv. kohenská branka a přibližně 120 náhrobků.

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1443071

https://www.tachovsko.com/zidovsky-hrbitov-chodova-plana.html

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.