Chlistov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.320926, 13.360662
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde pochází od počátku 19. století. Židovské domy se nacházely rozptýleně po celé obci, i mezi domy křesťanů. V původní podobě zůstal v severní části obce zachován židovský dům čp. 38/39. Synagoga z roku 1834 se nalézala v obci a byla zbořena v polovině 60. let.

Hřbitov byl založen v roce 1869, s rozlohou přibližně 500 metrů čtverečních. Nalézá se na lesnatém vrcholku na kopci zhruba 1km severovýchodně od obce. Je zde dochováno pouze 15 náhrobků od doby založení do roku 1923. Nalézají se zde rozvaliny márnice.

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.345,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 5.080,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.385,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10222.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.