České Budějovice

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
48.9826364, 14.4938075
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen. Klíče k zapůjčení na vrátnici sousedního dopravního podniku Jihotrans oproti podpisu.

Přílohy v PDF
Příspěvek

Na severovýchodním okraji městského katastru v lokalitě U křížku byl roku 1866 zřízen hřbitov. Do této doby byla většina budějovických Židů pohřbívána v Hluboké nad Vltavou a tato tradice v některých případech pokračovala i po založení budějovického hřbitova. Následně byla na budějovickém hřbitově postavena obřadní síň, zbořená v sedmdesátých letech 20. století, a dosud existující domek hrobníka. 

Plocha budějovického hřbitova byla rozdělena do několika sekcí a samostatné dětské oddělení bylo umístěné v blízkosti domku hrobníka. V průběhu druhé světové války i během komunistického období byl hřbitov zpustošen a velkou část kamenů si odvezly k dalšímu použití kamenické dílny. Náhrobky nejvýznamnějších pohřbených osobností proto už nenajdeme. Dochovalo se zde necelých 430 náhrobních kamenů (včetně podstavců a obrub).

V roce 1950 byl v blízkosti vstupu zhotoven pískovcový památník v podobě tumby s hebrejským a českým nápisem. Autorkou návrhu je architektka M. Schwarzová a práci provedl kamenosochař Josef Křivánek.

V 80. letech 20. století byla plánována likvidace hřbitova, k níž naštěstí nedošlo. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od husté náletové vegetace a křoví, díky němuž byl do té doby téměř neprostupný. Následně byl opraven hřbitovní domek, nyní využívaný jako malé muzeum, a také část ohradní zdi. Zbytek ohradní zdi byl opraven roku 2004. V současné době je hřbitov vyčištěn a je třeba zajišťovat jen průběžnou údržbu hřbitova.

Aktualizace: červenec 2024

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Historie židovské komunity

Příchod do královského města Budějovic povolil prvním dvěma židovským rodinám roku 1341 Jan Lucemburský. Karel IV. zvýšil privilegiem z roku 1364 počet židovských rodin ve městě na tři. Židé sídlili od počátku v Židovské ulici (vicus Judaeorum), dnešní ulici U Černé věže. Na konci 14. století jim patřila synagoga a tři domy. V předhusitské době bylo v Budějovicích jmenovitě doloženo celkem čtrnáct Židů. Lze přibližně odhadovat, že židovská populace koncem 15. století čítala kolem sta Židů. 

Během přibližně stopadesátileté existence židovské komunity ve středověkých Českých Budějovicích byl v dosud neznámé době zřízen i židovský hřbitov. Situován byl na části hradebního parkánu a přístupný byl průchodem v hradbě. Jeho existenci předpokládá i druhotný kronikářský zápis zaznamenávající, že roku 1493 byl na jeho ploše upálen křesťan Christopf Leinweber.

Na základě vykonstruovaného obvinění vydal Vladislav II. nařízení o upálení sedmi Židů a roku 1506 k následnému vypovězení. Až v sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století zde měla povoleno pobývat jedna židovská rodina, která provozovala na budějovickém náměstí sklad tabáku. 

Počátky populačně početnější novodobé židovské přítomnosti v Budějovicích se datují až do období po roce 1848, kdy se Židé začali usazovat na Pražském předměstí. Do svého nového působiště přicházeli z několika desítek lokalit, většinou z jižních a jihozápadních Čech. 

Židovská komunita se začala konstituovat s příchodem továrníka Emanuela Fürtha, původem ze Sušice. Stál v čele žadatelů o založení budějovické židovské obce, což se podařilo po značném úsilí roku 1859. Českobudějovická synagoga, postavená v místech vysušeného rybníka, byla slavnostně otevřena 5. září 1888.

Historie židovského hřbitova

Koncem šedesátých let 19. století začali umírat členové zakladatelské generace budějovické komunity. Na severovýchodním okraji městského katastru v lokalitě U křížku byl proto roku 1866 zřízen hřbitov. Do této doby byla většina budějovických Židů pohřbívána v Hluboké nad Vltavou a tato tradice v některých případech pokračovala i po založení budějovického hřbitova. Následně byla na budějovickém hřbitově postavena obřadní síň, zbořená v sedmdesátých letech 20. století, a dosud existující domek hrobníka.

Plocha budějovického hřbitova byla rozdělena do několika sekcí a samostatné dětské oddělení bylo umístěné v blízkosti domku hrobníka. Ve třicátých letech 20. století byl pořízen seznam hrobů, který je cenným zdrojem informací o pohřbených a umístění hrobových míst. Za více než sto let bylo v Českých Budějovicích pohřbeno 1334 Židů. 

V průběhu druhé světové války i během komunistického období byl hřbitov zpustošen a velkou část kamenů si odvezly k dalšímu použití kamenické dílny. Náhrobky nejvýznamnějších pohřbených osobností proto už nenajdeme. V blízkosti ústřední cesty stojí náhrobek rodin Fischlových a Krausových, spřízněných s českokrumlovskými Spiry. 

V roce 1950 byl v blízkosti vstupu zhotoven pískovcový památník v podobě tumby s hebrejským a českým nápisem. Autorkou návrhu je architektka M. Schwarzová a práci provedl kamenosochař Josef Křivánek. 

V 80. letech 20. století byla plánována likvidace hřbitova, k níž naštěstí nedošlo. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od husté náletové vegetace a křoví, díky němuž byl do té doby téměř neprostupný. Následně byl opraven hřbitovní domek, nyní využívaný jako malé muzeum, a také část ohradní zdi. Zbytek ohradní zdi byl opraven roku 2004. V současné době je hřbitov vyčištěn a je třeba zajišťovat jen průběžnou údržbu hřbitova.

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Aktualizace: červenec 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.133,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.005,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.066,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 330.786,- Kč

Oprava hřbitovního domku: 302.841,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.945,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.047,- Kč

Rok 2000 – zhotovení pamětní desky obětem holocaustu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.969,- Kč

Pamětní deska obětem holocaustu: 4.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.969,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.338,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.759,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.200,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 300.613,- Kč

Oprava ohradní zdi: 290.637,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.976,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 27.203,- Kč

 

Dar fyzické osoby: 5.027,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.176,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova a zhotovení mříží do hrobnického domu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.670,- Kč

Zhotovení mříží: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.540,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů, oprava náhrobních tabulek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.268,- Kč

Kácení stromů: 8.000,- Kč

Oprava náhrobních tabulek: 3.998,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 14.270,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Rok 2011 - transfer plastiky a náhrobku, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 18.890,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 14.270,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70215.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.