Čelina

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.7287700, 14.3195428
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně od obce, na svahu u lesa, založen byl v 18. století. Na hřbitově je dochováno kolem 30 náhrobků, nejstarší z roku 1803, nejmladší z roku 1918. 

 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.260,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze 52.490,- Kč

Vztyčování náhrobků: 50.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.490,- Kč

Rok 2010 - vztyčování povalených náhrobků, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze 28.272,- Kč

Vztyčování náhrobků: 25.782,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.490,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, polohopisný plán.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.554,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.554,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70414.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.