Čáslav

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9245431, 15.3856225
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je součástí areálu komunálních hřbitovů, přístupný v době jejich otevření

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Židovské oddělení je součástí městského hřbitova, nacházejícího se v severní části města, v ulici vedoucí do Chotusic. Založeno bylo roku 1884 a užívalo se zřídka ještě ve druhé polovině 20. století. Jsou zde pohřbeny rodiny představitelů obce – starostů Goldbergera, Beckmanna či Seidemanna, největší náhrobek patří rodině zakladatele továrny Kosmos, jímž byl Ing. Emil Pick. Celkem se na židovské části hřbitova nachází kolem 200 novodobých náhrobních kamenů. Márnice je zbořena, dochována je vstupní brána.

V současné době je hřbitov vyčištěn, většina náhrobků postavena a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 15.067,- Kč

Rok 1998 – likvidace náletové zeleně a stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 34.108,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.155,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 11.117,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 10.024,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 12.920,.- Kč

Rok 2003 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 36.832,- Kč

Opravy náhrobků: 31.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.832,- Kč

Rok 2004 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 40.743,- Kč

Opravy náhrobků: 21.900,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.843,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 12.771,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 25.849,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 29.616,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 21.187,-

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.021,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.174,- Kč

Nadační fond Zecher: 14.023,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 36.653,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 20.015,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70412.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.