Byšice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.3112594, 14.6129528
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov uzamčen. 

Kontaktujte nás.

+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 100 m severně od náměstí mezi rodinnými domky. Založen byl roku 1607, tehdy zdejší Žid David koupil za 4 kopy grošů pozemek k pohřbení sebe a členů své rodiny, roku 1725 a 1791 byl rozšířen.

Nejstarší náhrobek pochází z roku 1694 (č. 017) a nejmladší z roku 1928 (č. 117). Převažují zde hebrejské náhrobky  (asi polovina), následují náhrobky s nápisy německo-hebrejskými a německými, menší část tvoří náhrobky s českými nápisy. Mezi pohřbenými se nezvykle často objevují členové i členky pohřebního bratrstva Chevra kadiša.

Náhrobky v počtu 217 kusů jsou uspořádány do sedmi řad, většina jich směřuje nápisem na západ. Na hřbitově se pohřbívalo do druhé světové války, po ní byla zbořena márnice.

Náhrobky byly odborně zrestaurovány, v současné době je většina v dobrém stavu (rok 2023). Plán hřbitova je z roku 2011, po dokumentaci, která proběhla v roce 2022 bude nutné plán zrevidovat. 

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011

Více informací

Hřbitov se nachází 100 m severně od náměstí mezi rodinnými domky. Založen byl roku 1607, tehdy zdejší Žid David koupil za 4 kopy grošů pozemek k pohřbení sebe a členů své rodiny, roku 1725 a 1791 byl rozšířen.

Nejstarší náhrobek pochází z roku 1694 (č. 017) a nejmladší z roku 1928 (č. 117). Převažují zde hebrejské náhrobky  (asi polovina), následují náhrobky s nápisy německo-hebrejskými a německými, menší část tvoří náhrobky s českými nápisy. Mezi pohřbenými se nezvykle často objevují členové i členky pohřebního bratrstva Chevra kadiša.

Náhrobky v počtu 217 kusů jsou uspořádány do sedmi řad, většina jich směřuje nápisem na západ. Na hřbitově se pohřbívalo do druhé světové války, po ní byla zbořena márnice.

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov velmi zarostlý náletovou zelení, sloužil jako skládka, hřbitovní zeď byla téměř zbořena. V první polovině 90. let 20. století byla postavena ze dvou stran hřbitova ohradní zeď, oddělující hřbitov od ulice, plocha hřbitova byla vyčištěna a náhrobky postaveny. Současně byla zhotovena kovaná vstupní vrata zdobená motivem Davidovy hvězdy. 

V roce 1966 byl hřbitov zapsán jako kulturní památka, ale ochrana areálu byla v roce 1988 zrušena s tím, že mají být chráněny pouze vybrané náhrobky. Po dokončení záchranné obnovy areálu podala Matana v roce 2008 návrh na opětovné prohlášení za kulturní památku a v roce 2021 byl hřbitov s náhrobky a pozemkem opět prohlášen za kulturní památku.

Náhrobky byly odborně zrestaurovány, v současné době je většina v dobrém stavu (rok 2023). Plán hřbitova je z roku 2011, po dokumentaci, která proběhla v roce 2022 bude nutné plán zrevidovat. 

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 3.645,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 32.855,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 30.577,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 33.250,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 17.516,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.479,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 15.167,- Kč

Rok 2002 – oprava poškozené ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 24.535,- Kč

Oprava ohradní zdi hřbitova: 11.067,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 13.468,- Kč

Rok 2003 celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.527,- Kč

Rok 2004 – kácení suchých stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 24.782,- Kč

Kácení stromů: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.782,- Kč

Rok 2005 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 17.367,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.299,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.857,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.735,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.703,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.195,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 15.700,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, zhotovení polohopisného plánu.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 16.729,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70214.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.