Byšice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.307354, 14.608383
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 100 m severně od náměstí mezi rodinnými domky. Založen byl roku 1607, tehdy zdejší Žid David koupil za 4 kopy grošů pozemek k pohřbení sebe a členů své rodiny, roku 1725 a 1791 byl rozšířen. Patrně nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1723 patří Miria, dceři Lejba, nalézá se v jižní svahové části hřbitova. Převažují zde náhrobky hebrejské (asi polovina), následují náhrobky s nápisy německo-hebrejskými a německými, menší část tvoří náhrobky s českými nápisy. Náhrobky v počtu 240 kusů jsou uspořádány do sedmi řad, většina jich směřuje nápisem na západ. Na hřbitově se pohřbívalo do druhé světové války, po ní byla zbořena márnice.

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov velmi zarostlý náletovou zelení, sloužil jako skládka, hřbitovní zeď byla téměř zbořena. V první polovině 90. let 20. století byla postavena ze dvou stran hřbitova ohradní zeď, oddělující hřbitov od ulice, plocha hřbitova byla vyčištěna a náhrobky postaveny. Současně byla zhotovena kovaná vstupní vrata zdobená motivem Davidovy hvězdy.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s postavením zřícené ohradní zdi na jedné straně hřbitova a s restaurováním poškozených historických náhrobků z 18. a 19. století.

 

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 3.645,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 32.855,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 30.577,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 33.250,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 17.516,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.479,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 15.167,- Kč

Rok 2002 – oprava poškozené ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 24.535,- Kč

Oprava ohradní zdi hřbitova: 11.067,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 13.468,- Kč

Rok 2003 celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 14.527,- Kč

Rok 2004 – kácení suchých stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 24.782,- Kč

Kácení stromů: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.782,- Kč

Rok 2005 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 17.367,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.299,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.857,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.735,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.703,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.195,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 15.700,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, zhotovení polohopisného plánu.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 16.729,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70214.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.