Budyně nad Ohří (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
50.4059408, 14.1271575
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně nepřístupná

Přílohy v PDF

Synagoga v Budyni nad Ohří byla slavnostně otevřena 16. dubna 2024.
Jedna z nejstarších dochovaných synagog v kraji byla postavena v 1. polovině 18. století jako dřevěná stavba. Později (1815–1825) byla přestavěna ve stylu klasicismu s prvky rokoka. Do 2. světové války sloužila místní židovské obci. Během války byla budova stavebně upravena a používána jako sklad.
Od roku 2019 začalo město budovu opravovat na své náklady, následně získalo grant z fondů EHP/Norska 2014–2021. Záměrem obnovy je znovuvytvoření místa setkávání a kultury. Nacházet se zde bude trvalá výstava o životě židovské komunity před 2. světovou válkou.

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14333493

https://www.synagogabudyne.cz/cs/

Aktualizace: duben 2024

Předchozí
Další
Foto: Michael Pelíšek, 2024
Foto: Michael Pelíšek, 2024
Foto: Archiv Matana, 2009
Foto: Michael Pelíšek, 2024
Foto: Archiv Matana, 2023
Foto: Archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.