Brtnice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.306770, 15.675430
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 1. pol. 15. století. Židovská čtvrť - dnes Legionářská ul. vedoucí severně z náměstí, soubor dříve sestával z 50 domů, stojí někdejší špitál čp. 197 a rituální jatka čp.182-3. Starší jádro se starobylou synagogou z r. 1629, školou a radnicí zbořeno v l. 1987-8, místo synagogy připomíná pamětní deska z r. 2007 na boku nákupního střediska.

 

Starý hřbitov se nachází 1 km severovýchodně od náměstí při silnici na Bransouze, založen na poč. 17.století, na ploše 2050 m2 asi 250 střídmě barokních náhrobků, z nich nejstarší dochovaný pochází z r. 1672.

Nový hřbitov byl založen v sousedství v pol. 19. století, za vysokou ohradní zdí se na výměře 2044 m2 nalézá asi 200 novodobých náhrobků. Z jednoduché obřadní síně z r. 1860 stojí již jen průčelní stěna. Ohrazen kamenocihelnou zdí, boční kohenská branka byla zazděna. Celková oprava plánována na rok 2012.

Dokumentace dostupná zde:
https://cemeteries.zob.cz/brtnice/stary
https://cemeteries.zob.cz/brtnice/novy

Předchozí
Další

Více informací

mapa Brtnice starý

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 14.374,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 15.830,- Kč.

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy náhrobků.

Celkové náklady: 165.441,- Kč

Federace židovských obcí: 97.585,- Kč

Dotace: 67.856,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10206.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.