Brno (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.1927689, 16.6176861
Vlastnictví
ŽO Brno
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga se nachází v řadové zástavbě převyšujících domů na ulici Skořepka v katastrálním území Trnitá, Brno-střed. Je jedinou synagogou, která z původních čtyř brněnských svatostánků zůstala. V současnosti je i jedinou plnohodnotnou synagogou na území Moravy a Slezska, která má rabína a slouží k duchovním účelům.
Byla postavena z prostředků získaných finanční sbírkou ortodoxních židovských spolků zastřešených Společenstvím bratří (Agudas Achim). Na stavbu také přispěla brněnská židovská obec a ještě i některé sionistické organizace. Důvodem zřízení nové synagogy byla nedostatečná kapacita svatostánku na ulici Křenová (naproti přes ulici), využívaného převážně haličskými Židy, kteří se v počtu přibližně šestnácti tisíc usadili v Brně, kam unikli před útrapami první světové války. Nová synagoga byla provozována za nacistické okupace až do roku 1941. V následujícím roce byla přeměněna na skladiště. Vnitřní vybavení, liturgické textilie, Tóry i hlavní lustry byly odvezeny a nebyly už navráceny.
Po skončení druhé světové války byla synagoga na Skořepce, jediná, která nebyla zničena, obnovena zdecimovanou židovskou komunitou. Hlavní modlitební sál byl vybaven zdobnými dřevěnými lavicemi ze synagogy na Ponávce, která byla zasažena bombou. Přibyl i další mobiliář, jehož původ není znám. K bohoslužbám byla zasvěcena 6. září 1945.V roce 2013 přijala Židovská obec Brno zásadní rozhodnutí – synagogu stavebně, interiérově i duchovně obnovit. Zpracováním architektonického záměru byl pověřen Ing. arch. Petr Bureš.
V letech 2013–2015 byla budova rekonstruována firmou Design By Hy, s.r.o. za finanční podpory grantu ROP Jihovýchod se spolufinancováním židovskou obcí.Náročnou obnovou budovy i interiéru byla brněnská synagoga přiblížena původnímu stavu, jak ji vyprojektoval architekt Otto Eisler. Tím se svatostánek znovu zařadil mezi klenoty moderní architektury.

Zdroj: https://www.zob.cz/pamatky/pamatky-v-brne/synagoga/

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-agudas-achim-16012937

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Tato památka není ve vlastnictví ŽOP ani FŽO. V případě zájmu o finanční nebo i jinou podporu památky se prosím obraťte na vlastníka objektu. Nebo nás kontaktujte.

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.