Březnice (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
49.5584944, 13.9505411
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga stojí v centru bývalého ghetta. Postavena byla roku 1725, po požáru roku 1821 byla zásadním způsobem v klasicistním stylu přestavěna. Další etapa oprav proběhla v poslední čtvrtině 19. století a v době kolem roku 1910, kdy byly provedeny úpravy interiéru včetně dekorativní výmalby a adaptace jižního traktu u původní ženské galerie. V jedné části budovy se nachází klenutá modlitebna s galerií, ve druhé části v patře bývala škola a v přízemí byt šamese. Bohoslužebným účelům synagoga sloužila do 30. let 20. století, po druhé světové válce byla dlouhá léta využívána jako skladiště. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze ve zdevastovaném stavu: byla narušená statika, problémem byla vzlínavá vlhkost a praskliny v klenbě nad hlavním sálem vlivem přetížení krovu, silně poškozeny byly také vnitřní i venkovní omítky a původní výmalba. Následně ŽOP započala rekonstrukci podle projektu architekta M. Sedláka. Záchranu se podařilo dokončit díky projektu Revitalizace židovských památek. Nachází se zde stálá expozice „Židovská vzdělanost v českých zemích“.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/breznice/

Předchozí
Další

Více informací

Synagoga byla postavena uprostřed druhého, většího náměstí v roce 1725, po ničivém požáru v roce 1821 byla za přispění hraběte Kolowrata obnovena v původní velikosti a podobě. Na důkaz vděčnosti byl v synagoze umístěn kolowratský erb. V severní části budovy je hlavní sál sklenutý valenou klenbou s lunetami a samostatným vstupem. Ženská galerie vedla původně po jižní straně, balkon v západní části byl vestavěn pravděpodobně v roce 1874, kdy došlo k přesunu bimy k východu a byly vestavěny nové lavice umístěné za sebou. Vitráže jsou dílem technika a vynálezce Emanuela Červenky, syna březnického šámese, a dekorativní výmalba je od akademického malíře Ladislava Kuby, obě pocházejí z prvního desetiletí 20. století. Nad aron ha-kodeš je umístěn hebrejský nápis s veršem „Budeš milovat bližního svého jako sebe samého“ (Lv 19,18). Jižní část budovy měla samostatný vchod do chodby, na jejímž konci byl byt učitele židovské školy. V patře synagogy byla ženská galerie a jednotřídka židovské školy. Bohoslužby se zde konaly až do druhé světové války. Po válce byla využita jako skladiště. Poté, co byla v roce 1994 vrácena Židovské obci v Praze, zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce podle projektu architekta M. Sedláka. Záchranu se podařilo dokončit díky projektu Revitalizace židovských památek.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/breznice/

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – zpracování projektové dokumentace a studie k opravě synagogy

Celkové náklady: 85.480,- Kč

Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 35.480,- Kč

Rok 1997 – statické zajištění synagogy, oprava střešní krytiny a krovu, klempířské konstrukce, kanalizace

Celkové náklady: 1.510.973,- Kč

Dotace státních úřadů: 1.147.886,- Kč

Židovská obec v Praze: 363.087,- Kč

Rok 1998 – pokračování rekonstrukce synagogy: dlažby, omítky, klempířské, kovářské a truhlářské práce, restaurování vitráží, montáž oken a mříží, elektroinstalace

Celkové náklady: 2.561.468,- Kč

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR: 1.800.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 761.468,- Kč

Rok 1999 – pokračování rekonstrukce synagogy: restaurování interiérové výzdoby, montáž podlah, vnitřní omítky, montáž svatostánku, elektroinstalace

Celkové náklady: 1.388.069,- Kč

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR: 800.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 588.069,- Kč

Rok 2000 – dokončení hlavních stavebních prací synagogy – pokládky podlah, středové řečniště, dále ošetření kamenických prvků, dokončení a doplnění truhlářských prvků, doplnění výmaleb interiéru a nátěry

Celkové náklady: 457.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 320.000,- Kč

Město Březnice: 91.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.000,- Kč

Rok 2001 – opravy truhlářských prvků v synagoze – oken, dveří, zábradlí a kování

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 114.175,- Kč

Rok 2002 – opravy podlah, zábradlí, nátěrů, zhotovení lavicových stolků v synagoze a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 63.258,- Kč

Opravy podlah, zábradlí a zhotovení stolků: 48.629,- Kč

Celoroční údržba budovy: 14.629,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.230,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.134,- Kč

Rok 2005 – vnitřní elektroinstalace a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.626,- Kč

Vnitřní elektroinstalace: 17.509,- Kč

Celoroční údržba budovy: 4.117,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.247,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.685,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.563,- Kč

Rok 2009 - projekt na rekonstrukci synagogy a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 134.233,- Kč

Projekt na rekonstrukci: 125.123,- Kč.

Celoroční údržba budovy: 9.110,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.932,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.519,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.743,- Kč

Poté, co byla v roce 1994 vrácena Židovské obci v Praze, zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce podle projektu architekta M. Sedláka. Záchranu se podařilo dokončit díky projektu Revitalizace židovských památek.

V jeho rámci bylo v Březnici vynaloženo celkem 19 221 000 Kč.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10502.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.