Březnice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.5678039, 13.9465519
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí, východně od silnice do Předního Poříčí. Založen byl před rokem 1617, rozšířen roku 1855. Na ploše 2.384 metrů čtverečních je dochováno kolem 250 náhrobků od konce 17. století do druhé světové války. Jedná se o velmi cenný hřbitov s řadou renesančních a barokních náhrobků a novogotickou obřadní síní postavenou koncem 19. století. Na hřbitově je pohřben primas českého židovstva Wolf Popper.

Obřadní síň byla opravena v polovině 90. let 20. století, roku 2004 byla kompletně opravena ohradní zeď, hřbitov je vyčištěn a v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním řady historických náhrobků, kterým hrozí zničení epitafů, a s postavením a slepením řady povalených či rozlomených náhrobků.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 185.385,- Kč Rekonstrukce márnice: 179.445,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 5.940,- Kč Okresní úřad v Příbrami: 50.000,- Kč Památkový ústav středních Čech: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 85.385,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.608,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.526,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.427,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.703,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.000,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.481,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.495,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.216,- Kč

Rok 2004 – oprava a doplnění poškozené ohradní zdi včetně koruny, repase kované vstupní branky na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova: Celkové náklady: 723.687,- Kč Oprava ohradní zdi a restaurování vstupní branky: 700.000,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 23.687,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 490.000,- Kč Město Březnice: 140.000,- Kč Židovská obec v Praze: 93.687,- Kč

Rok 2005 – návrh na restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.616,- Kč Návrh na restaurování náhrobků: 3.000,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 22.616,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.841,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.527,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.483,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 327.968,- Kč Kácení stromů: 3.000,- Kč Restaurování historických náhrobků: 300.317,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 24.651,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč Židovská obec v Praze: 227.968,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 148.703,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 75.000,- Kč Židovská obec v Praze: 73.703,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava a restaurování náhrobků. Celkové náklady: 94.718,- Kč

Ministerstvo kultury: 32.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.518,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků. Celkové náklady: 68.514,- Kč

Ministerstvo kultury: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 18.514,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70411.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.