Brandýs nad Labem

Typ objektu

expozicehřbitov

GPS
50.1889983, 14.6540831
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 400 metrů severozápadně od náměstí při Kostelecké ulici vedoucí do Kostelce nad Labem. Založen byl kolem poloviny 16. století. Nejstarší dochované náhrobky pochází z poslední třetiny 16. století.
Nejstarší zmínka o židovském hřbitově zachovaná v archivních pramenech pochází z roku 1568. Jedná se o zápis v pamětní knize obsahující kladné vyřízení žádosti židovských obyvatel o přenechání pozemku za účelem založení hřbitova. Rozšířen byl roku 1696 a také roku 1877. Výraznější změny zaznamenal jen v roce 1848. Tehdy byla od silnice přední část zrušena na úkor nové hřbitovní budovy, jejíž levé křídlo sloužilo jako bejt tahara ("márnice") a pravé jako byt pro hrobníka a správce hřbitova. I v dnešních dnech je zde umístěn byt pro správce a výstavní prostory. Také je zde umístěn pohřební vůz.
Hřbitov má rozlohu 6.884 metrů čtverečních a nachází se zde 915 náhrobků z let 15751942. Některé z náhrobků se do současné doby dochovaly bez poškození, na jiných je patrná eroze nápisu ve větším či menším rozsahu. Náhrobky přečkaly bez větších škod i druhou světovou válku, ačkoliv koncem války si němečtí vojáci udělali ze hřbitova střelnici. Neobvykle zachovalý stav hřbitova od jeho založení po současnost v sobě zrcadlí kontinuitu a proměnu postavení Židů v Brandýse nad Labem i v okolních městech a obcích v období zahrnující bezmála čtyři staletí.
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl v letech 1995–2000 nejprve renovován hřbitovní dům, dále ohradní zeď, dále vztyčování povalených náhrobků a restaurování historických náhrobků. Poslední etapou záchranných prací bude restaurování dochovaného pohřebního vozu.
Dokumentace proběhla v roce 2016, výsledky jsou publikované zde:
https://www.jewishmuseum.cz/e-shop/specialni/zidovsky-hrbitov-v-brandyse-nad-labem/

 

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Brandýs nad Labem byl důležitým místem pro historii českých Židů. Nejstarší židovské osídlení v Brandýse je zaznamenáno již ve 20. letech 16. století. Brandýs byl také místem, kam se uchýlila část židovského obyvatelstva po vypovězení z Prahy v roce 1541 za Ferdinanda I. Habsburského. 

Hřbitov se nachází 400 metrů severozápadně od náměstí při Kostelecké ulici vedoucí do Kostelce nad Labem. Nejstarší zmínka o židovském hřbitově zachovaná v archivních pramenech pochází z roku 1568. Jedná se o zápis v pamětní knize obsahující kladné vyřízení žádosti židovských obyvatel o přenechání pozemku za účelem založení hřbitova. Rozšířen byl roku 1696 a také roku 1877. Výraznější změny zaznamenal jen v roce 1848. Tehdy byla od silnice přední část zrušena na úkor nové hřbitovní budovy, jejíž levé křídlo sloužilo jako bejt tahara (márnice) a pravé jako byt pro hrobníka a správce hřbitova. I v dnešních dnech je zde umístěn byt pro správce a výstavní prostory. Také je zde umístěn pohřební vůz.

Hřbitov má rozlohu 6.884 metrů čtverečních a nachází se zde 915 náhrobků z let 1575 až 1942. Některé z náhrobků se do současné doby dochovaly bez poškození, na jiných je patrná eroze nápisu ve větším či menším rozsahu. Náhrobky přečkaly bez větších škod i druhou světovou válku, ačkoliv koncem války si němečtí vojáci udělali ze hřbitova střelnici. Neobvykle zachovalý stav hřbitova od jeho založení po současnost v sobě zrcadlí kontinuitu a proměnu postavení Židů v Brandýse nad Labem i v okolních městech a obcích v období zahrnující bezmála čtyři staletí.

Nejstarší dochované náhrobky pochází z poslední třetiny 16. století.  Z období existence staré obce se na brandýském hřbitově dochovalo zhruba patnáct náhrobků s přinejmenším částečně čitelnými nápisy. Jedná se o jednoduché typicky kvadrátní náhrobky. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1572 (Josef, syn Jicchaka SG´´L). V tomto případě se nabízí srovnání s náhrobky ze starého židovského hřbitova v Praze. Druhý nejstarší náhrobek je datován do roku 1585 (Elija ben Šlomo). Posledně zmíněného lze ztotožnit s Eliášem, který roku 1559 uzavřel smlouvu o prodeji synagogy a byl roku 1564 vlastníkem jednoho z pěti židovských domů. Lze ho také považovat za židovského staršího, který je v prameni z roku 1676 označen jako „Eliáš žid černý“. 

Na hřbitově se dochoval náhrobek Pesel, která zemřela roku 1634. Byla to třetí a poslední manželka obchodníka, dvorního Žida, primase pražské židovské obce Jakuba Basseviho (kolem 1570 Verona – 2. 5. 1634 Mladá Boleslav), osobního finančníka Albrechta z Valdštejna (císař Ferdinand II. mu v roce 1622 za mimořádné zásluhy udělil erb s přídomkem „z Treyenberka“). 

"Když byla na cestě // z města Jičína // žena moudrá, // vážená a opěvovaná, // vzácná paní, Pesel, dcera důstojného // a váženého pana Enckeho Basche K"C, nechť ho chrání  // jeho Skála, manželka // vznešeného, štědrého vůdce, představeného generace, // váženého pana // Jaakova Basseviho, blahé paměti. Zemřela na cestě do // svaté obce brandýské a byla // pohřbena druhého dne, 24. ijaru 394 podle malého // počtu."

Téměř tři desítky převážně starších náhrobků u nichž nebylo jisté jejich hrobové místo, byly při úpravě hřbitovní plochy umístěny do zdi hřbitovního domku a také do ohradní zdi v jihovýchodní části hřbitova. Jedním z náhrobků ve zdi je náhrobek Mošeho Satana, pražského obchodníka s kůží, obchodoval zejména na Plzeňsku a Boleslavsku, v r. 1671 doložen jako majitel domu v pražském ghettu. Byl zavražděn za neznámých okolností, pravděpodobně na obchodní cestě roku 1690.

Další náhrobek zasazený ve zdi, který stojí za zmínku je i náhrobek vnuka slavné pražské židovské osobnosti Davida Ganse (slavný renesanční historik, který studoval u rabiho Löwa, zabýval se také astronomií atd.). Jeho náhrobek najdeme na pražském židovském hřbitově, nese výzdobu Davidovy hvězdy -Magen David- a symbol husy). Stejnou výzdobu nese i náhrobek jeho vnuka Davida Ganse, zemřel před rokem 1694, náhrobek č. 005. 

Zdaleka nejvýznamnější roli v dějinách pražských Židů sehrál Brandýs nad Labem v letech 1745-48. Tehdy na zdejším panství nalezlo útočiště dva tisíce z nich. Ti, z utečenců, kteří zde zemřeli, mají charakteristické náhrobky. Z přibližně sto náhrobků z let 1745-48 naprostá většina patří vypovězeným pražským Židům. Jedná se o kvalitně zpracované náhrobky ze slivenckého mramoru s hebrejskými nápisy provedenými basreliéfním písmem a drobnými ozdobami s rostlinnými motivy.

Jednomu z utečenců (Menachem Mendl Landsofer, zemřel r. 1747) patří zajímavý a ojedinělý náhrobek typu tumba ze sliveneckého mramoru. Tumba je pokrytá jemným reliéfním písmem. Menachem byl synem pražského rabína a písaře Jony Landsofera autora sbírky responz Meil cedaka (Plášť spravedlnosti, Praha 1756) a několika pojednání k svitkům Tór. Menachem se živil se obchodem s kůží a působil jako rabín a přísedící vyššího rabínského soudu v Praze. „Rabín, učenec, velký orel, věhlasný náš učitel, rabín, rabi Menachem Mendl, syn slavného rabína, rabiho Jony Landsofera, blahé paměti, potomek velkého učence, rabi Šimona Spiry, představeného ješivy a vrchního rabína svaté obce pražské…

Za první světové války tu bylo pohřbeno několik haličských uprchlíků. Poslední pohřby proběhly v roce 1941 a 1942, nalezneme zde však mnoho pozdějších přípisů in memoriam. 

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl v letech 1995–2000 nejprve renovován hřbitovní dům, dále ohradní zeď, dále vztyčování povalených náhrobků a restaurování historických náhrobků, přičemž je žádoucí, vzhledem k hrozbě zániku epitafů, které jsou jedinečným zdrojem informací o životě jednotlivých osobností, v těchto restaurátorských pracích pokračovat i v příštích letech. Poslední etapou záchranných prací bude restaurování dochovaného pohřebního vozu.

Dokumentace proběhla v roce 2016, výsledky jsou publikované zde:
https://www.jewishmuseum.cz/e-shop/specialni/zidovsky-hrbitov-v-brandyse-nad-labem/

PETRUSOVÁ, Lucie B., Daniel POLAKOVIČ a Alexandr PUTÍK. Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem [online]. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2018, 379 s. [cit. 2019-12-14]. ISBN 978-80-87366-56-1.

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy areálu hřbitova a hřbitovního domu a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava hřbitovního domu, opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 393.311,- Kč Oprava hřbitovního domu a náhrobků: 389.666,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 3.645,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč Okresní úřad Praha východ: 100.000,- Kč Židovská obec v Praze: 243.311,- Kč

Rok 1996 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 116.439,- Kč Opravy náhrobků: 110.000,-Kč Celoroční údržba hřbitova: 6.439,- Kč Okresní úřad Praha východ: 70.000,- Kč Židovská obec v Praze: 46.439,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.966,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovního domu čp. 126 a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 517.470,- Kč Oprava hřbitovního domu: 506.920,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 10.550,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 43.000,- Kč Okresní úřad Praha východ: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 274.470,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 1.031.862,- Kč Oprava hřbitovního domu: 1.022.952,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 8.910,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 572.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 173.570,- Kč Okresní úřad Praha východ: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 236.292,- Kč

Rok 2000 – dokončení rekonstrukce hřbitovního domu - zhotovení podlah, vnitřních omítek, repase oken a zhotovení dveří v expozičních prostorách hřbitovního domu, instalace osvětlovacích těles, venkovní fasáda hřbitovního domu, úprava přístupového schodiště a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 806.872,- Kč Obnova hřbitovního domku: 803.632,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 3.240,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 450.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 128.572,- Kč Okresní úřad Praha východ: 40.000,- Kč Židovská obec v Praze: 188.300,- Kč

Rok 2001 – restaurování vybraných historických náhrobků, elektrorevize hřbitovního domu, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 62.400,- Kč Restaurování náhrobků, elektrorevize a prořez stromů: 52.400,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 10.000,- Kč Okresní úřad Praha východ: 40.000,- Kč Židovská obec v Praze: 22.400,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, zhotovení nové stálé expozice a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 255.043,- Kč Oprava zdi a zhotovení expozice: 249.243,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 5.800,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 140.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 40.000,- Kč Nadace Židovského muzea: 38.500,- Kč Židovská obec v Praze: 36.543,- Kč

Rok 2003 – restaurování náhrobků, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 197.787,- Kč Opravy náhrobků: 142.900,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 54.887,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Město Brandýs nad Labem: 28.600,- Židovská obec v Praze: 69.187,- Kč

Rok 2004 – restaurování 11 vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 77.090,- Kč Restaurování náhrobků: 42.857,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 34.233,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 30.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 8.572,- Kč Židovská obec v Praze: 38.518,- Kč

Rok 2005 – vztyčení 30 povalených náhrobků, pokácení tří velkých suchých stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 93.892,- Kč Vztyčování náhrobků: 59.434,- Kč Kácení stromů: 15.007,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 19.451,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 10.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 20.000,- Kč Částka zaplacená pachatelem vandalství: 4.000,- Kč Židovská obec v Praze: 59.892,- Kč

Rok 2006 – vztyčování 13 povalených náhrobků, kácení a prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 93.750,- Kč Vztyčování náhrobků: 40.000,- Kč Kácení a prořez stromů: 38.971,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 14.779,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč Město Brandýs nad Labem: 16.000,- Kč Židovská obec v Praze: 57.750,- Kč

Rok 2007 – Zhotovení vrat, vztyčování náhrobků, nátěr fasády, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 97.084,- Kč Vztyčování náhrobků: 65.000,- Kč Nátěr fasády: 5.700,- Kč Kácení stromů: 5.665,- Kč Zhotovení vrat: 9.547,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 11.172,- Kč Město Brandýs nad Labem: 45.000,- Kč Židovská obec v Praze: 52.084,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků, nátěr oken hrobnického domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 98.105,- Kč Vztyčování náhrobků: 69.600,- Kč Nátěr oken hrobnického domu: 10.000,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 18.505,- Kč Město Brandýs nad Labem: 30.000,- Kč Židovská obec v Praze: 68.105,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 99.476,- Kč Vztyčování náhrobků: 55.000,- Kč Kácení stromů: 10.100,- Kč Celoroční průběžná údržba hřbitova: 34.376,- Kč

Rok 2010 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.898,- Kč dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 85.517,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, oprava hrobnického domku, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 173.366,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 103.366,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70213.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.