Bosyně

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.4185225, 14.5543889
Vlastnictví
MISSING: zp.pamatka.vlastnictvi. :MISSING
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od obce, na okraji lesa, 100 metrů od silnice Bosyně - Janova Ves, přístupný je polní cestou. Hranice protáhlého hřbitova ohraničuje pouze terénní nerovnost na místě původní zdi. Založen byl nejpozději v 18. století. Dochovány jsou čtyři desítky náhrobků nebo jejich zbytků, umístěných převážně v severozápadní části areálu, nejstarší pochází ze druhé poloviny 18. století, nejmladší je z roku 1886 (náhrobek Alžběty Fischerové z Nebužel). Z márnice jsou dochovány jen nepatrné zbytky zdí.

Hřbitov je částečně zalesněn, takže nezarůstá a do roku 2005 na jeho údržbu nebyly vynakládány žádné finanční prostředky. Roku 2005 bylo pokáceno několik suchých stromů, plánuje se vztyčení povalených náhrobků a jednoduché oplocení hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy areálu hřbitova a hřbitovního domu a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava hřbitovního domu, opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 393.311,- Kč

Oprava hřbitovního domu a náhrobků: 389.666,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.645,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 243.311,- Kč

Rok 1996 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 116.439,- Kč

Opravy náhrobků: 110.000,-Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.439,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.439,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.966,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovního domu čp. 126 a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 517.470,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 506.920,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.550,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 43.000,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 274.470,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 1.031.862,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 1.022.952,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.910,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 572.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 173.570,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 236.292,- Kč

 

Rok 2000 – dokončení rekonstrukce hřbitovního domu - zhotovení podlah, vnitřních omítek, repase oken a zhotovení dveří v expozičních prostorách hřbitovního domu, instalace osvětlovacích těles, venkovní fasáda hřbitovního domu, úprava přístupového schodiště a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 806.872,- Kč

Obnova hřbitovního domku: 803.632,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.240,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 450.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 128.572,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 188.300,- Kč

 

Rok 2001 – restaurování vybraných historických náhrobků, elektrorevize hřbitovního domu, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 62.400,- Kč

Restaurování náhrobků, elektrorevize a prořez stromů: 52.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.000,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.400,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, zhotovení nové stálé expozice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 255.043,- Kč

Oprava zdi a zhotovení expozice: 249.243,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.800,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 140.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 40.000,- Kč

Nadace Židovského muzea: 38.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 36.543,- Kč

Rok 2003 – restaurování náhrobků, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 197.787,- Kč

Opravy náhrobků: 142.900,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 54.887,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,-

Město Brandýs nad Labem: 28.600,-

Židovská obec v Praze: 69.187,- Kč

Rok 2004 – restaurování 11 vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 77.090,- Kč

Restaurování náhrobků: 42.857,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 34.233,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 30.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 8.572,- Kč

Židovská obec v Praze: 38.518,- Kč

Rok 2005 – vztyčení 30 povalených náhrobků, pokácení tří velkých suchých stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 93.892,- Kč

Vztyčování náhrobků: 59.434,- Kč

Kácení stromů: 15.007,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.451,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 10.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 20.000,- Kč

Částka zaplacená pachatelem vandalství: 4.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 59.892,- Kč

Rok 2006 – vztyčování 13 povalených náhrobků, kácení a prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 93.750,- Kč

Vztyčování náhrobků: 40.000,- Kč

Kácení a prořez stromů: 38.971,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.779,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 16.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 57.750,- Kč

Rok 2007 – Zhotovení vrat, vztyčování náhrobků, nátěr fasády, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 97.084,- Kč

Vztyčování náhrobků: 65.000,- Kč

Nátěr fasády: 5.700,- Kč

Kácení stromů: 5.665,- Kč

Zhotovení vrat: 9.547,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.172,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 45.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.084,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků, nátěr oken hrobnického domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 98.105,- Kč

Vztyčování náhrobků: 69.600,- Kč

Nátěr oken hrobnického domu: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.505,- Kč

Město Brandýs nad Labem: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.105,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70212.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.