Bohostice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.5993878, 14.1340208
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 600 metrů jihozápadně od obce, na kraji lesa, založen byl nejpozději v první polovině 18. století. Na hřbitově je dochováno přes 150 náhrobků od roku 1747 do 30. let 20. století. Márnice v severovýchodním rohu hřbitova i ohradní zeď jsou opraveny.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov velmi zarostlý náletovou zelení, velmi poškozeny byly také ohradní zeď a márnice. V letech 1992–1995 byla opravena zeď, rekonstruována márnice a byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 12.224,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 13.876,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 11.978,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 11.567,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 8.456,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 14.445,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 10.246,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 7.722,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 18.495,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 9.180,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 8.032,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 6.480,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 11.880,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 10.530,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 10.000,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 6.926,- Kč

Rok 2011 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádní finanční prostředky.

Rok 2012 - zhotovení plánu hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.000,-Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70410.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.