Blovice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.582560, 13.540306
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od počátku 16. století. Komunita existovala od počátku 17. století do nacistické okupace.Existovaly dva židovské sídelní okrsky, jež fungovaly od 18. století: severní se nacházel za severní straně náměstí, mezi řekou Úslavou a hlavní ulicí, která spojuje náměstí s kostelem. Zde se nacházelo pět převážně dřevěných domů a synagoga. Druhý se nalézal západním směrem od náměstí v úzké uličce, kde stálo osm většinou zděných domů. Ty již byly zbořeny, ulička se ale zachovala.

Synagoga se nachází v uličce, která vychází ze severovýchodního rohu náměstí. Byla postavena v eklektickém slohu v letech 1903 – 1904 na místě starší dřevěné (šindelové) synagogy ze 17. století. Modlitebním účelům sloužila jen do nacistické okupace. Po druhé světové válce byla po roce 1950 využita jako městská knihovna a později byla přestavěna na kanceláře a byty, k čemuž slouží dodnes.  Zajímavostí synagogy je její půda, kde je zachovaná dřevěná falešná klenba s původní ornamentální výzdobou a iluzivním fabionem.

Hřbitov je umístěn přibližně 1km východním směrem, částečně ve svahu, pod hrází rybníka v údolí potoka Ceniny, severně od  silnice vedoucí do Struhař. Byl založen roku 1683, jeho celková rozloha představuje více než 1430 metrů čtverečních. Starší je východní část hřbitova, kde se nachází několik desítek náhrobků: nejstarší z nich pochází z přelomu 17. a 18. století. Novodobé náhrobky v západní části byly převážně ukradeny. Zbylých přibližně 30 náhrobků je většinou povaleno, včetně památníku obětí nacismu z 90. let 20. století.  Celkově se zde vyskytuje zhruba 350 náhrobků. Z ohradní zdi z lomového kamene se dochovaly jen malé zbytky.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 5.849,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, přípravy na opravu náhrobků, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 23.530,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.276,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10205.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.