Blevice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2071944, 14.2376983
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází na jižním okraji lesa při silnici do Zákolan na okraji obce. Založen byl zřejmě v první polovině 17. století a od té doby byl několikrát rozšiřován. Sloužil židovské náboženské obci v Ješíně, později ve Velvarech. Na hřbitově je dochováno kolem 300 náhrobků od počátku 18. století do roku 1945 (náhrobek hospodářského správce Julia Munka). Mimo jiných tu najdeme i náhrobky několika haličských uprchlíků nebo náhrobek rabína Jakoba Utitze z Velvar. Hřbitovní dům postavený údajně roku 1884, který kdysi sloužil jako obydlí hrobníka, je prodán fyzické osobě a je trvale obydlen správcem hřbitova, jenž hřbitov do roku 1998 udržoval bez nároku na finanční odměnu. Na fasádě hrobnického domu je hebrejský nápis „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Portál branky pro pěší je zdoben letopočtem 1885.

Menší část hřbitova je prodána a slouží jako zahrádka, větší část hřbitova s náhrobky je průběžně udržována, což je nutné nadále zajišťovat i v příštích letech. Roku 2008 byla opravena staticky poškozená část ohradní zdi z lomového kamene, od roku 2009 byly všechny náhrobky postaveny a zrestaurovány. 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.505,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.632,- Kč

Rok 2001 – kácení stromů, oprava poškozené části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.143,-Kč

Kácení a oprava zdi: 12.460,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.683,-Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – kácení dvou stromů a bezpečnostní řez dalších 60 stromů, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 68.662,- Kč

Kácení a bezpečnostní řez stromů: 60.857,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.805,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.116,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.437,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.015,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova a statický posudek na zeď

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.894,- Kč

Statický posudek na zeď: 1.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.494,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 173.998,- Kč

Oprava ohradní zdi: 141.398,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.600,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.998,- Kč

Rok 2009 – vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 195.304,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 169.190- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.114,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

KCC Development: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.304,- Kč

Rok 2010 – vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 157.719,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 68.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 89.719,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 530.452,- Kč

SZIF: 421.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 109.252,- Kč

Rok 2012 - zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 46.493,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70211.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.