Blevice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2071944, 14.2376983
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází na jižním okraji lesa při silnici do Zákolan na okraji obce. Založen byl zřejmě v první polovině 17. století a od té doby byl několikrát rozšiřován. Sloužil židovské náboženské obci v Ješíně, později ve Velvarech. Na hřbitově je dochováno kolem 300 náhrobků od počátku 18. století do roku 1945 (náhrobek hospodářského správce Julia Munka). Mimo jiných tu najdeme i náhrobky několika haličských uprchlíků nebo náhrobek rabína Jakoba Utitze z Velvar. Hřbitovní dům postavený údajně roku 1884, který kdysi sloužil jako obydlí hrobníka, je prodán fyzické osobě a je trvale obydlen správcem hřbitova, jenž hřbitov do roku 1998 udržoval bez nároku na finanční odměnu. Na fasádě hrobnického domu je hebrejský nápis „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Portál branky pro pěší je zdoben letopočtem 1885.

Menší část hřbitova je prodána a slouží jako zahrádka, větší část hřbitova s náhrobky je průběžně udržována, což je nutné nadále zajišťovat i v příštích letech. Roku 2008 byla opravena staticky poškozená část ohradní zdi z lomového kamene, od roku 2009 byly všechny náhrobky postaveny a zrestaurovány. 

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Více informací

Náklady

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.505,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.632,- Kč

Rok 2001 – kácení stromů, oprava poškozené části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.143,-Kč

Kácení a oprava zdi: 12.460,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.683,-Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – kácení dvou stromů a bezpečnostní řez dalších 60 stromů, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 68.662,- Kč

Kácení a bezpečnostní řez stromů: 60.857,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.805,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.116,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.437,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.015,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova a statický posudek na zeď

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.894,- Kč

Statický posudek na zeď: 1.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.494,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 173.998,- Kč

Oprava ohradní zdi: 141.398,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.600,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.998,- Kč

Rok 2009 – vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 195.304,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 169.190- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.114,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

KCC Development: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.304,- Kč

Rok 2010 – vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 157.719,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 68.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 89.719,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 530.452,- Kč

SZIF: 421.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 109.252,- Kč

Rok 2012 - zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 46.493,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70211.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.