Bílence (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.4236517 , 13.5063608
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga v Bílencích se nachází jihovýchodně od návsi v obci Bílence, a to v domě čp. 94, v ulici vedoucí do Voděrad. Postavena byla v letech 1826 či 1837 a k původnímu účelu sloužila až do dvacátých let 20. století, kdy ji získala obec pod podmínkou, že bude pečovat o bílenecký židovský hřbitov. Tuto povinnost poté plnila až do roku 1938. Obec synagogu v roce 1923 přestavila na školku a domov pro nemajetné. Následně byla upravena jako obytný dům s obchodem v přízemí, kterým v něm byl do počátku 21. století.

Informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.