Beroun

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9583667, 14.0469742
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází na západním okraji města v ulici Pod Homolkou u základní školy, 1,5 km od historického Husova náměstí. Založen byl roku 1886 a nachází se na něm 120 náhrobků od doby založení hřbitova do poloviny 20. století. Hřbitovní dům čp. 186 postavený současně se zřízením hřbitova, který kdysi sloužil jako obydlí hrobníka a obřadní síň, byl posledních 60 let opuštěn a devastován. Na jeho fasádě je dodnes patrný nápis „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“. Berounský židovský hřbitov je typickým dokladem městského židovského hřbitova ze druhé poloviny 19. století a představuje vyjímečně ucelený areál, který je významným dokladem dřívějšího židovského osídlení.

Od 60. let do konce 90. let 20. století část plochy hřbitova bez náhrobků využíval místní zahrádkářský spolek, který tuto plochu rozdělil na záhonky a vystavěl tu nežádoucí sklípky, kolny a skleníky. Velká část odpadu na hřbitově zůstala a byla vyklizena roku 2004, další část byla odvezena roku 2006. Kolem zdi hřbitova rostlo mnoho nežádoucích náletových dřevin, které byly vyklučeny také v roce 2004. Roku 2007 byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.855,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.050,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.536,- Kč

Rok 1998 – kácení stromů, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2000 – statický posudek hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.033,- Kč

Statický posudek: 2.173,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.860,- Kč

Rok 2001 – zahájení opravy krovu a krytiny hřbitovního domu

Celkové náklady: 125.008,- Kč

Město Beroun: 57.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.008,- Kč

Rok 2002 – oprava krovu a položení nové krytiny hřbitovního domu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 402.315,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.477,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova, likvidace několika tun odpadu

Celkové náklady: 56.947,- Kč

Dar společnosti Harmonie Group. s.r.o.: 75.000,-Kč (částka ve výši 18.053,- Kč byla použita na údržbu hřbitova v roce 2005 a 2006)

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 12.659,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.500,- Kč

Harmonie Group s.r.o.: 11.159,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 31.658,- Kč

Harmonie Group s.r.o.: 6.894,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.764,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.320,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 24.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.620,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.176,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 5.966,- Kč

Harmonie Group s.r.o.: 1.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 4.466,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.966,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava střechy, překlad.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 10.995,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, zhotovení polohopisného plánu hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.166,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70210.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.