Bendovo záhoří (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.5337411, 14.8074131
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Modlitebna zde existovala nepochybně už v 18. století, neznámo, kdy vznikla i škola. Ta měla v polovině 19. století statut veřejné německé školy. Patrně na počátku padesátých let 19. století byla vystavěna nová modlitebna a škola na místě čp. 23. Do školy chodilo roku 1855 patnáct žáků. 

V synagoze se konaly obřady ještě v roce 1905. Pak modlitebna zanikla a její inventář byl přesunut do Mladé Vožice. Dům čp. 23 v Bendově Záhoří dnes svým exteriérem nijak nepřipomíná svůj původní účel. Náhrobky Židů z někdejší záhořské obce najdeme spíše než na mladovožickém hřbitově v Bělči na hřbitově v Prudicích.  

Zdroj:

Karel Vošta, Židovská obec v Bendově Záhoří, Maskil 15, 5776/2016, č. 8, s. 11.

Https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bendovo-zahori-je-vlastne-jen-krasnou-navsi-20150930.html

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je .

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.