Aktuality

Židovský hřbitov v Praze na Žižkově

27.6.2022

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 300 tis. Kč mohly v r. 2021 ve významnějším rozsahu pokračovat záchranné práce na náhrobcích v havarijním stavu, které se nacházejí v areálu Nového židovského hřbitova v Praze 3 na Žižkově. Významná část z cca 27 tisíc náhrobků na tomto hřbitově je ohrožena nestabilitou, mnoho z nich je již poškozeno pádem. Příčinou tohoto stavu byla dlouhodobá nemožnost provádění oprav a účinné údržby v období 1939-1989, v současné době situaci komplikuje kritický nedostatek financí a práce proto postupují jen velmi pomalu. Díky podpoře ČNFB bude opraveno 61 poškozených náhrobků, pokračování prací předpokládáme v rámci dílčích etap rozsáhlého mnohaletého projektu.

Areál Nového židovského hřbitova v Praze 3 na Žižkově je unikátní nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v České republice, který je stále používán, má rozlohu více než deset hektarů (je desetkrát větší než Starý židovský hřbitov v Praze Josefově). Původně byl určen především pro potřeby pražské židovské obce v Josefově, jako hlavní hřbitov však sloužil i dalším židovským obcím z Prahy i okolí. Jeho výstavba započala v r. 1889. První pohřeb na něm byl uskutečněn již 4. července 1890. Nový židovský hřbitov nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově.

Na ploše hřbitova se nachází množství umělecky cenných náhrobků od významných architektů a sochařů - Jana Kotěry, Josefa Zascheho či Josefa Fanty, je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků a umělců. Je dodnes využíván k pohřbívání.

Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti umožnil v roce 2021 fotografickou dokumentaci a identifikaci skoro 2000 náhrobních kamenů. V roce 2021 pokračovala identifikace náhrobků Starého židovského hřbitova na Žižkově, pocházejícího z roku 1680, který se stal hlavním pohřebištěm pražských Židů roku 1787 po uzavření Starého židovského hřbitova v Josefově. Hřbitov značných rozměrů nebyl nikdy kompletně zpracován a publikován. Poté co byl z větší části v 80. letech 20. století zlikvidován, se do současnosti dochovala přibližně pětina všech náhrobků, které jsou cílem dokumentace. Žižkovský hřbitov je již z větší části zpracován s použitím záznamů z hrobových knih spolku Chevra kadiša. V roce 2023 plánujeme konečné nafocení a identifikaci zbývajících kamenů. Vzhledem k tomu, že hřbitov nebyl nikdy v minulosti kompletně dokumentován, má tento počin mimořádný dosah. Cílem je celková databáze, propojení údajů z epigrafiky náhrobků a hrobových knih a následné odborné publikování. Na hřbitově navíc probíhá každoroční restaurování vybraných náhrobků.

V roce 2021 jsme uskutečnili dokumentaci na následujících hřbitovech: fotografování části starého židovského hřbitova v Novém Bydžově, kde v současnosti chybí cca 600 náhrobků k dofocení, hřbitova v Načeradci (fotografování a identifikace 134 náhrobků) a na starém židovském hřbitově v Kolíně (fotografování a identifikace 640 náhrobků).

Význam projektu tkví v dokumentaci jedinečných židovských náhrobků často v havarijním stavu na unikátních kulturně-historických místech celé České republiky. Tato dokumentace dále slouží i jako podklad k plánování oprav a restaurování náhrobků a výhledově bude přínosná jako profesionální zdroj informací při hledání pohřbených osob nejen pro odborníky, badatele, ale i pro příbuzné zemřelých nejen z ČR, ale z celého světa.

Na projektu dokumentace náhrobků na židovských hřbitovech se kromě ČNFB finančně a personálně nejvíce podílí instituce Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze a Federace židovských obcí v ČR. 

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.