Aktuality

Židovské hřbitovy na Radnicku

27.6.2022

Město Radnice vydalo knihu Židovské hřbitovy v Radnicích, Terešově a Hřešihlavech. Průvodce vychází z dlouhodobé dokumentační práce Matany, která spravuje tyto památky pro Federaci židovských obcí v ČR. 

Knihu je možné objednat na emailové adrese: [email protected] nebo v nakladatelství Kosmasu


Populárně naučný průvodce po židovských hřbitovech Mikroregionu Radnicka seznamuje zájemce s historicky i umělecky hodnotnými hřbitovy v Radnicích, Terešově a Hřešihlavech. Díky provedenému výzkumu se může čtenář nově dozvědět mnohé zajímavosti o těchto dosud neprobádaných místech. Publikace vedle výzkumu a překladu nejzajímavějších epigrafických textů předkládá orientační plánky hřbitovů, přehledné tabulky s biografickými údaji pohřbených a přináší exkurz do vybraných hebrejských epitafů. Postupně provádí čtenáře stále neúplnou historií židovských obcí a nabízí specifický pohled na židovskou minulost regionu.

Na těchto památkách byly také instalovány nové informační tabule.

                

    

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.