Aktuality

Dokumentace žh v roce 2023

24.1.2024


✅Příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti umožnil v roce 2023
fotografickou dokumentaci celkem 2275 náhrobků a identifikaci 1817 náhrobků.

✅Po dokončení dokumentace všech jihočeských hřbitovů 📖 Židovské hřbitovy na jihu Čech
se systematicky věnujeme dalším českým regionům, zejména středočeskému regionu a kraji Vysočina.

✅Pořízen byl také fotogrammetrický plán starého židovského hřbitova na Žižkově, který by měl do budoucna sloužit
jako podklad pro online databázi hřbitova.

👌 sledujte konkrétní výsledky projektu na našich sociálních sítích: Facebook: zidovskePamatky a Instagram: zidovske_pamatky_v_cr

______________________________________

Dlouhodobým projektem Matany je dokumentace hřbitovů v majetku Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR.
Provedení všech prací z oblasti dokumentace sepulkrálních židovských památek brání především nedostatek finančních prostředků.
______________________________________

English 👇

Documenting Cemeteries in 2023 ✨

✅Funding from the Česko-německého fondu budoucnosti enabled the photographic documentation
of a total of 2275 tombstones and the identification of 1817 tombstones in 2023.

✅After completing the documentation of all South Bohemian cemeteries 📖 Beth Olam we are systematically
shifting our focus to other Czech regions, particularly the Central Bohemian region and the Vysočina region.

✅Additionally, a photogrammetric plan of the old Jewish cemetery in Žižkov has been created,
serving as the foundation for a future online database of the cemetery.

👌 Stay tuned for concrete results from the project in our social media Facebook: zidovskePamatky a Instagram: zidovske_pamatky_v_cr

______________________________________

Matana's long-term project involves documenting all cemeteries owned by the Jewish Community in Prague
and the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic.
The documentation of Jewish sepulchral monuments faces challenges primarily due to a lack of financial resources.
______________________________________
 

   

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.