Kontakty

Židovská obec v Praze - vlastník


Maiselova 18
110 01 Praha 1
tel.: 224 800 812-13
fax: 222 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz


Matana a.s. - správa nemovitostí ve vlastnictví ŽOP


Malá Štupartská 1
110 00 Praha 1
tel.: 224 828 185-6
fax: 224 828 187
e-mail: matana@matana.cz


Matana - správa budov a hřbitovů - správa Nového židovského hřbitova v Praze a mimopražských židovských památek


Izraelská 1
130 00 Praha 3
tel.: 226 235 214
fax: 226 235 211
e-mail: sbh@matana.cz

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login