pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Javascript is required to view this map.
pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Židovské osídlení snad od 13. století. Působili zde významní rabíni (v l. 1650-7) Sabbataj ben Meir ha-Kohen zvaný Šach a (v l. 1794-8) Moses...
Židovské osídlení snad od 13. století. Působili zde významní rabíni (v l. 1650-7) Sabbataj ben Meir ha-Kohen zvaný Šach a (v l.1794-8) Moses...
Židovské osídlení zde je doloženo od počátku 15. století do nacistické okupace. Nejvyššího počtu dosáhlo židovské osídlení po polovině 19. století....
Židovské osídlení je zde doloženo od 14.století. Kolem poloviny 16. století ale byli židé znovu donuceni se odstěhovat, ojedinělé rodiny zde směly...
Nepočetné židovské osídlení se zde nacházelo od přelomu 18. a 19. století do nacistické okupace. Židovský hřbitov se nachází 300m jihozápadně od...
Hřbitov se nachází mezi loukami, 500 metrů jihovýchodně od obce, asi 200 metrů jižně od silnice do Dunice, za korytem potoka. Založen byl údajně...
Menší židovská komunita vypovězena z města r. 1585, novodobé osídlení s modlitebnou existovalo od pol. 19. století. Hřbitov v ulici Zábřežská 76, 2...
Nepočetné židovské osídlení je doloženo od poloviny 16. století, vzrůstalo od poloviny 17.století. V průběhu 18. století zde židovští podnikatelé...
Nepočetné židovské osídlení je doloženo od poloviny 16. století, vzrůstalo od poloviny 17.století. V průběhu 18. století zde židovští podnikatelé...
Hřbitov v ulici Komenského vedle komunálního hřbitova, severně do náměstí, byl založen roku 1886. Původní plocha 3.176 metrů čtverečních byla roku...
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login