pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Javascript is required to view this map.
pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Počátky početnějšího židovského osídlení zde pravděpodobně souvisí s vypovězením z Plzně v první polovině 16. století, od kdy zde...
Milevsko – viz Sepekov
První zmínky o místních Židech ze 16. století. Rodné město dramatika Jakoba Herzoga (1842-1915 Wien), spisovatelů Armina Brunnera (1864-1929 Wien) a...
Hřbitov se nachází 400 metrů severně od náměstí, na návrší nad Neradovskou ulicí. Založen byl nejpozději v první polovině 17. století, roku 1740 a...
Hřbitov se nachází 1 km severně od městečka, ve svahu nad říčkou Skalicí. Založen byl před rokem 1724, rozšířen roku 1731 a v polovině 19. století....
Hřbitov se rozprostírá v jižní části města 400 metrů od hradu v části zvané Na Dubcích, s hlavním vchodem z Pražské ulice. Založen byl před rokem...
Hřbitov se nachází v Lesní ulici, 700 metrů západně od náměstí, skrytý za domovní zástavbou na vysokém skalním ostrohu nad Jizerou, nad ústím potoka...
Nejstarší zmínka o Židech z r. 1402, židovská obec od pol. 15. století, rodiště rabína a historika Samuela Baecka (1834-1912 Leszno, Polsko)....
Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od návsi, na svahu v lukách. Založen byl v letech 1735 - 1736. Na opravené márnici je latinsko - hebrejská...
Židovské osídlení zde existovalo od počátku 17. století. První doložené zmínky o něm pochází ze zprávy domažlického faráře Tobiase Hankelia z 3....
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login