pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Javascript is required to view this map.
pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Hřbitov se nachází 1,5 km jihovýchodně od obce uprostřed lesa nad pozemkovou tratí Hrozný žlab. Založen byl před rokem 1711, nejstarší stély...
Hřbitov se nachází 450 metrů jihovýchodně od synagogy, jižně od obce, za novou dálkovou silnicí. Založen byl údajně roku 1580, naposledy byl rozšířen...
Hřbitov se nachází v Neratovické ulici na východním předměstí zvaném Písek, na pravém břehu Mratínského potoka. Založen byl roku 1594, ale po...
Hřbitov se nachází na západním okraji obce v blízkosti silnice vedoucí do osady Chvátalka a dále do Jílového u Prahy. Založen byl údajně roku 1702 a...
Židovské oddělení je součástí městského hřbitova, situovaného na severu města při silnici do Klášterní Skalice. Bylo založeno roku 1904 a ze tří...
Hřbitov leží 500 metrů jihozápadně od obce při cestě, která odbočuje na návsi z hlavní silnice Nymburk - Poděbrady. Byl založen jako pohřebiště pro...
Hřbitov byl založen v první polovině 19. století 500 metrů severozápadně od centra obce při jihovýchodní patě Kovářovské hůrky a dnes je ukrytý v...
Židovský hřbitov v Kožlanech byl založen s největší pravděpodobností mezi lety 1680 – 1710, kdy se začínají objevovat první zmínky o Židech v...
Hřbitov se nachází 1,5 km západně od městečka, v polích pod kopcem Chotuc, při silnici vedoucí z Křince do Mečíře. Založen byl roku 1884 a pohřbívalo...
Nejstarší zmínka o židovském osídlení z r. 1386, koncem 16.století Židé vypovězeni, novodobá komunita existovala od pol. 19. století. Hřbitov se...
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login