Strážov na Šumavě

Židovské osídlení zde je doloženo od počátku 15. století do nacistické okupace. Nejvyššího počtu dosáhlo židovské osídlení po polovině 19. století. Později došlo k rychlému poklesu následkem stěhování do měst. Židovská čtvrť, jako jediná ve městě dlážděná, se nalézala v severozápadní části městečka. Předpokládá se, že základem čtvrtě byla už v 15. století ulice vedoucí po severním úpatí kostelního návrší k Opálce, domy byly soustředěny na jižní straně ulice, jež vedla do Janovic nad Úhlavou a v ulici jižně od ní. Roku1441 bydleli Židé v 16 domech, roku 1770 ve 13 domech patřících vrchnosti, v roce 1790 už domy měly židovské vlastníky. Před polovinou 19. století je doloženo 21 domů a škola. Většina z nich je v přestavbě dochována. Významný byl např. barokní štítový obchodnický dům čp. 185. Od konce 18. století se Židé mohli usazovat i mimo vymezenou čtvrť. Mikve stojí mimo židovskou čtvrť, nedaleko potoka, v západní části městečka, počátkem 20. století byla upravena na chlév. Dřevěná synagoga, doložená roku 1680, zanikla snad na konci 18. století. Následně byla postavena pozdně barokní zděná synagoga z roku 1808, která se nacházela uprostřed severní strany židovské ulice, bohoslužby se zde konaly do roku 1905, roku 1913 bylo vnitřní zřízení převezeno do modlitebny v Kraslicích. Budova později sloužila jako skladiště a sběrna odpadových surovin. V roce1954 byla zbořena a na jejím místě se nachází zahrádka. V sousedním domě čp. 189 se nacházela rabínská škola a byt.

Hřbitov neznámého stáří leží na svahu na okraji lesa, přibližně 1,5 km východně od městečka. Je přístupný lesní cestou ze silnice mezi Strážovem a Lukavicemi. Na ploše 1723 metrů čtverečních se nachází okolo 250 náhrobků z doby od první poloviny 18. století. V dolní části hřbitova se nalézají zbytky zdí klenutého vjezdu márnice.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login