Křinec

Hřbitov se nachází 1,5 km západně od městečka, v polích pod kopcem Chotuc, při silnici vedoucí z Křince do Mečíře. Založen byl roku 1884 a pohřbívalo se na něm do druhé světové války. Na počátku 80. let 20. století byla započata demolice již zpustošeného hřbitova, roku 1984 byl areál prodán do soukromého vlastnictví, na podzim roku 1998, krátce před převodem majetku zpět na Židovskou obec v Praze, zničil tehdejší majitel zcela unikátní neorenesanční hrobku. Od roku 1999 probíhá oprava celého hřbitova, byl opraven krov a střešní krytina hřbitovního domku a areál vymýcen. Dnes se zde nalézá celkem 157 náhrobních kamenů nebo jejich torz z let 1887 - 1934.
V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. V blízkých letech je nutno počítat s pokračováním rekonstrukce hřbitovního domu, která si vyžádá náklady ve výši cca 2,5 milionu korun. Poslední fází rekonstrukce hřbitovního areálu bude oprava poškozených částí ohradní zdi, snaha znovu postavit náhrobky na svá původní místa dle fotografické dokumentace, neboť v současné době je jich většina nakupena ve spodní části hřbitova, a případně znovu dle původní fotodokumentace obnovit neorenesanční hrobku.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login