Kolín - starý hřbitov

Starý hřbitov se nachází v centru města severozápadně od Karlova náměstí s vchody z ulic Sluneční a Kmochovy, mezi ulicemi Na Patříně, Sluneční, Pražskou, Kmochovou a Nad zastávkou. Založen byl údajně roku 1418 a po několika rozšířeních v 17. až 19. století nabyl velikosti 11.276 metrů čtverečních. Pohřbívání skončilo roku 1888. Na ploše nepravidelného mnohoúhelníka se nalézá více jak 2.600 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází z roku 1492. Po pražském Starém židovském hřbitově jde o nejvýznamnější lokalitu v Čechách, neboť je ojedinělou ukázkou vývoje židovského náhrobku od středověku až do konce 19. století. Pohřbeno je zde mnoho významných postav kolínské obce, za všechny např. Becalel Jehuda ben Liva - Löw (zemřel roku 1599), syn pražského rabína Jehudy Löw ben Bezalela. Přímo u vstupu na hřbitov poutá pozornost pozdně renesanční náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (zemřel roku 1621), který byl přímým příbuzným známého pražského primase Mordechaje Maisela. Na mírné vyvýšenině přibližně uprostřed hřbitova je velký renesanční náhrobek rabína Chajima, jehož bohatá výzdoba má vzor v náhrobku jeho strýce – proslulého rabiho Löwa. Nedaleko jsou náhrobky místních rabínů Jakoba, syna Pinchase Illového (zemřel roku 1781), Eleazara Kalira (zemřel roku 1801), Chajima Deutschmanna (zemřel roku 1837) a Daniela Franka (zemřel roku 1860). Z mladších náhrobků stojí za pozornost náhrobek továrníka Josefa Weissbergera (1824 – 1872) v antikizujícím slohu.
Před zahájením záchranných prací byla plocha hřbitova velmi hustě zarostlá náletovými dřevinami, jediný pohyb po hřbitově byl možný jen po prochozené středové cestě. Většina náhrobků byla zakryta girlandami přerostlého břečťanu. Mnoho desítek historických náhrobků od 16. do 19. století bylo v havarijním stavu, byly povalené, jejich epitafům a plastické výzdobě hrozil zánik. Kamenná ohradní zeď byla na některých místech poškozena, v důsledku toho docházelo k nekontrolovanému vstupu nežádoucích osob.
Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od husté nežádoucí náletové vegetace, postupně je odstraňován břečťan z náhrobků. Byly opraveny poškozené úseky ohradní zdi a byla provedena provizorní oprava vstupní kované brány. Současně bylo zahájeno restaurování mnoha cenných historických náhrobků.
V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Dále je nutno počítat s restaurováním dalších mnoha desítek poškozených historických náhrobků. Kovaná vstupní brána vyžaduje celkovou obnovu spojenou s restaurováním a doplněním chybějících prvků.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
sídelní okrsek
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login