Kolín - nový hřbitov

Nový hřbitov se nachází 1,5 km severně od hlavního historického náměstí, ve čtvrti Zálabí ve Veltrubské ulici. Založen byl roku 1887. Areál je zaplněn ze tří čtvrtin více jak 1.000 novodobými náhrobními kameny, pod nimiž odpočívají např. rabíni Josef Gugenheimer a jeho syn dr. Rafael Gugenheimer, Šalamoun Podvinec, členka opery Národního divadla v Praze Bedřiška Reichnerová, Ivan Roudnický, dlouholetý správce místního hřbitova (zemřel roku 1996), či šest neznámých mužů, kteří zahynuli 23. ledna 1945 ve vlaku smrti z Osvětimi. Cenné jsou náhrobky Arnošta Mandelíka a průmyslníka Zikmunda Feldmanna od Jana Kotěry. Na hřbitově jsou pohřbeni také členové předních židovských rodin z Kolína a okolí – Saudkové, Petschkové či Mandelíkové. Obřadní síň s domem hrobníka, která jistou dobu sloužila jako modlitebna, byla beze zbytku zbořena v roce 1989, stejně jako vstupní brána. Roku 1950 byl na hřbitově odhalen památník obětem šoa s 486 jmény obětí.
V průběhu let 1998 – 2004 byl hřbitov zbaven veškeré nežádoucí vegetace a je vyčištěn. V současné době je třeba zejména zajistit průběžnou údržbu hřbitova a počítat s dokončením vztyčování několika desítek povalených náhrobků z konce 19. století a ze 20. století.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
sídelní okrsek
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login