Kojetín

Žid.osídlení od pol.15.století, rodiště Davida Kaufmanna (1852-99), profesora rabínského učiliště v Budapešti. Židovskou čtvrť – dnes Husova ulice na západním obvodu městského jádra, tvořilo 83 domů, mj. radnice se židovskou školou a lázní čp. 796 z r. 1867.

Synagoga – Husova 58, barokní stavba z let 1718-26 na starším jádru z poč.16.století, štuková výzdoba kleneb, v předsíni keramické rituální umývadlo. V l.1952-3 adaptace na modlitebnu husitské církve. Na průčelí při vstupu odhaleny r.1992 pamětní desky obětem nacistické rasové perzekuce.

Hřbitov – Olomoucká ul., 800 m severně od náměstí, starobylé pohřebiště již v r. 1574 rozšiřované na dnešní plochu 5908 m2. Nejstarší čitelný náhrobek z konce 17. století z celkem 426 náhrobních kamenů. Secesní obřadní síň z r.1901 od architekta W. Stiassného v rohu při vstupu byla zbořena poč. 70. let 20. století. Ohradní zeď cihelná se zpevňovacími pilířky. Průběžné opravy.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login