Janovice nad Úhlavou

Počátky nepočetného židovského osídlení jsou doloženy od poloviny 15. století do 18. století. Žila zde snad 1 jen židovská rodina v průběhu 17. století, ale Židé měli vykázáno 7 domů při radnici, z nichž platili nájem. Početnější židovská komunita s modlitebnou (později se synagogou) pochází z první čtvrtiny 18. století, kdy jejich počet roste. Janovice byly rodištěm hudebního kritika a historika Ernsta Rychnowskeho (1879-1934). Neexistovalo zde samostatné uzavřené ghetto. Většina židovských domů byla soustředěna v ulici jihovýchodně od náměstí. Tři židovské domy jsou doloženy k roku 1727, pět židovských domů a synagoga pak k roku 1837. Od druhé poloviny 18. století bydleli židé i v nájmu v mnoha domech, po roce 1850 začali získávat do vlastnictví.

Synagoga vrcholně barokního stylu se nachází zhruba 150 jihovýchodním směrem od náměstí. Pochází z období po roku 1723, postavená při východní straně tzv. „židovské ulice“. Synagoga je ve vrcholně barokním slohu, s kasulovými okny a arkádovou ženskou galerií a s polygonální zděnou bimou uprostřed. Vykazuje určitou architektonickou podobnost s místní farou, zřejmě se jednalo o dílo stejného místního stavitele. Sloužila náboženským účelům snad až do poloviny 30. let 20. století. Počátkem 50. let byla radikálně přestavěna na sídlo hasičského sboru, její vnější slohové prvky byly odstraněny. Modlitební sál byl rozdělen stropem na dvě podlaží, zachována zůstala jen klenba s původní štukovou výzdobou, klenba schodiště a arkády ženské galerie. Na jižní straně sousedila synagoga s budovou židovské školy. Ta byla přestavěna k obytným účelům.

Židovský hřbitov se nachází přibližně 2 km jihozápadním směrem od města, poblíž hlavní silnice vedoucí z Nýrska do Janovic nad Úhlavou. Údajně byl založen roku 1723. Na hřbitově o rozloze 1515 metrů čtverečních je umístěno 269 náhrobků, nejstarší z nich pochází z roku 1705. Je zde i pomník připomínající památku 24 obětí šoa. Na tomto hřbitově nalezneme řadu cenných barokních a klasicistních náhrobků jihočeského typu z bílého vápence, které jsou zdobeny lidovými motivy. Barokní náhrobky jsou typologicky shodné s náhrobky z Volyně.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login