Hroubovice

Hřbitov se nachází na severním okraji obce na svahu pod lesem, klesajícím k jihovýchodu, přístupný je lesní cestou. Založen byl kolem poloviny 18. století, rozšířen v polovině 19. století. Náhrobní kameny jsou dochovány v počtu kolem 250 kusů od roku 1788 do roku1966 a patří do okruhu východočeských židovských pohřebišť s výrazným zastoupením bohaté náhrobní symboliky na stélách z konce 18. století a první poloviny 19. století. Pohřben je zde mj. císařský rada Jindřich Heisler z Chrástu. Obřadní síň postavená v letech 1913 – 1915 v jihozápadním rohu hřbitova i márnice postavená zřejmě krátce po založení hřbitova v jeho severovýchodním rohu byly na přelomu 20. a 21. století částečně rekonstruovány.
Ve druhé polovině 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí vegetace a byla zahájena rekonstrukce hřbitovního areálu. Byla provedena částečná rekonstrukce staré márnice a zahájena rekonstrukce obřadní síně. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Dále je nutno počítat s dokončením rekonstrukce obřadní síně, s opravou pilířů vstupní brány a bude nutno zahájit restaurování cenných historických náhrobků.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
sídelní okrsek
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login