Golčův Jeníkov

Synagoga ve středu rozsáhlé židovské čtvrti byla postavena v letech 1871 – 1873 na místě dvou starších synagog (první synagoga je v písemných pramenech doložena v polovině 17. století, druhá byla postavena na jejím místě po požáru roku 1808). Byla postavena podle plánů čáslavského stavitele Skřivánka v novorománském slohu s maurskými prvky. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, v letech 1942 – 1965 se v ní konaly bohoslužby Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické. Poté byla 4 roky opuštěna, od roku 1969, kdy ji převzalo Židovské muzeum v Praze, slouží jako jeho depozitář. Židovské muzeum v Praze se také stará o údržbu synagogy, na náklad Židovského muzea byla budova před několika lety kompletně opravena. V interiéru jsou dochovány části výzdoby a svatostánek.

Hřbitov se nachází na západním konci města, necelý kilometr od náměstí, v sousedství nově zbudovaného silničního obchvatu. Podle ústní tradice byl založen již v první polovině 14. století, ve skutečnosti snad až na přelomu 17. a 18. století, naposledy byl rozšířen ve druhé polovině 19. století (snad roku 1876). Nejstarší náhrobní kameny jsou z počátku 18. století, z roku 1706 pochází náhrobek Abrahama a Adiny, z roku 1708 náhrobek Rivky. Pohřbívat se přestalo před druhou světovou válkou. Na hřbitově se nachází přibližně 1.500 náhrobků, mezi nimi mj. tři tumby: nejstarší tumba z roku 1806 náleží rabínu Jakubu Jizchakovi, tumba z roku 1814 patří učiteli Mordechaji Berovi, otci Arona Kornfelda, a třetí tumba z roku 1817 náleží Salmanovi, synovi Mischla Kornfelda. Náhrobek učitele zdejší proslulé ješivy Arona Kornfelda ze druhé poloviny 19. století je na hřbitově také dochován. Dále jsou zde pohřbeni např. členové nobilitované rodiny Goldreich von Bronneck. Jednoduchá obřadní síň proti vstupní bráně byla postavena v letech 1871 - 1872. Areál je pravidelně udržován a patří k nejcennějším židovským hřbitovům v Čechách.
V současné době je márnice opravena, náhrobky jsou postaveny a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním cenných historických náhrobků a s pokračováním opravy ohradní zdi.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
synagoga
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login