Dolní Kounice - hřbitov

Židovské osídlení snad již ve 2.pol.14.století.Židovská čtvrť se před třicetiletou válkou soustředila ve východní části městečka v blízkosti starého židovského hřbitova a hradu. Později bylo v západní části náměstí, ulice U synagogy, Skalní a U škrobárny, z původních 82 domů dodnes stojí 35, mj.škola čp.581 a rabinát čp.604. Cenný kamenný reliéf z r.1818 s vinařským motivem na lisovně čp.577.

Starý hřbitov se nacházel na svahu východně od města. Dnes je bez náhrobků. Pochází údajně z druhé poloviny 14. století nebo z první poloviny 15. století. Po zřízení ghetta byl nahrazen novým hřbitovem.

Nový hřbitov se nalézá 300 m jihozápadně od náměstí, na kopci nad městečkem, založen r.1680, na ploše 7789 m2 stojí celkem 852 náhrobků (malá část přenesena ze zrušeného středověkého hřbitova). Cenné náhrobní kameny barokního a klasicistního typu, nejstarší dochovaný z r. 1688. Hřbitov je s ghettem propojen schodištěm a neobvyklým tunelovým průchodem pod nejnižší částí hřbitova. Jsou zde pochovány významné osobnosti, mj.rabín Heinrich Flesch. Hrobnický domek při vstupu zničen za války, ohrazení kamenocihelnou zdí.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login