Brandýs nad Labem - hřbitov

Hřbitov se nachází se 400 metrů severozápadně od náměstí při Kostelecké ulici vedoucí do Kostelce nad Labem. Založen byl roku 1568, kdy k tomuto kroku vydali souhlas představitelé města. Rozšířen byl roku 1696 a roku 1877. Výraznější změny zaznamenal jen v roce 1848. Tehdy byla od silnice jeho přední část zrušena na úkor nové hřbitovní budovy, jejíž levé křídlo sloužilo jako márnice a pravé jako byt pro hrobníka a správce hřbitova.

Dnes má hřbitov rozlohu 6.884 metrů čtverečních. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1572, další náhrobky ze 16. století jsou zhotoveny z černého pískovce. Náhrobky ze 17. a 18. století jsou provedeny v mramoru, zdobeny symboly jména zemřelého, např. jako je lev. Pozoruhodné jsou pískovcové náhrobky z první poloviny 19. století zdobené četnými lidovými plastikami (koruny, holubice). Velmi zajímavá je mramorová tumba rabína Menachema Mendla (1678 – 1712), což byl talmudista a kabalista. Tumba je zdobena typicky pro 18. století – pilastry a volutami.Z roku 1585 pochází renesanční náhrobek učence Elii bar Šeloma zdobený rostlinnými motivy. Ve zdi domu je vsazen náhrobek Moše ben Žalmana Šatana z Prahy z roku 1690. Roku 1857 tu byla pohřbena dcera rabína Bernarda Mendla, roku 1883 tu byl pohřben MUDr. Johann Bondy, panský lékař brandýského panství, roku 1895 pivovarník Ignaz Freund, který zemřel ve věku 80 let, roku 1897 továrník Ferdinand Janowitz, který zemřel ve věku 81 let, roku 1933 advokát JUDr. Richard Ullmann. Za první světové války tu bylo pohřbeno několik haličských uprchlíků: roku 1915 byli dva, roku 1916 tři a roku 1918 ještě jeden. Poslední Židé zde byli pohřbíváni roku 1942. Byl to Vilém Seidemann, který zemřel ve věku 81 let stářím, a v listopadu 1942 soukromnice Kamila Lustigová, která zemřela ve věku 72 let na rakovinu jater. Jsou tu také náhrobky Židů vypovězených z Prahy za Marie Terezie. Na několika náhrobcích v novější části jsou vytesány nápisy Zahynuli v Osvětimi.

Jedná se o velmi cenný hřbitov s náhrobky renesančního a barokního typu. Celkem je na hřbitově dochováno kolem 1.500 náhrobků a obřadní síň – vozovna s hrobnickým domem z roku 1848, v němž je umístěn byt a pohřební vůz a na jaře roku 2002 v něm byla otevřena stálá expozice o dějinách Židů v kraji Vojtěcha Rakouse.

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl v letech 1995 - 2000 nejprve renovován hřbitovní dům, dále ohradní zeď, v současné době probíhá vztyčování povalených náhrobků a restaurování historických náhrobků, přičemž je žádoucí, vzhledem k hrozbě zániku epitafů, které jsou jedinečným zdrojem informací o životě jednotlivých osobností, v těchto restaurátorských pracích pokračovat i v příštích letech. Poslední etapou záchranných prací bude restaurování dochovaného pohřebního vozu.

typ objektu: 
expozice
typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login