Blovice

Židovské osídlení je zde doloženo od počátku 16. století. Komunita existovala od počátku 17. století do nacistické okupace.Existovaly dva židovské sídelní okrsky, jež fungovaly od 18. století: severní se nacházel za severní straně náměstí, mezi řekou Úslavou a hlavní ulicí, která spojuje náměstí s kostelem. Zde se nacházelo pět převážně dřevěných domů a synagoga. Druhý se nalézal západním směrem od náměstí v úzké uličce, kde stálo osm většinou zděných domů. Ty již byly zbořeny, ulička se ale zachovala.

Synagoga se nachází v uličce, která vychází ze severovýchodního rohu náměstí. Byla postavena v eklektickém slohu v letech 1903 – 1904 na místě starší dřevěné (šindelové) synagogy ze 17. století. Modlitebním účelům sloužila jen do nacistické okupace. Po druhé světové válce byla po roce 1950 využita jako městská knihovna a později byla přestavěna na kanceláře a byty, k čemuž slouží dodnes.  Zajímavostí synagogy je její půda, kde je zachovaná dřevěná falešná klenba s původní ornamentální výzdobou a iluzivním fabionem.

Hřbitov je umístěn přibližně 1km východním směrem, částečně ve svahu, pod hrází rybníka v údolí potoka Ceniny, severně od  silnice vedoucí do Struhař. Byl založen roku 1683, jeho celková rozloha představuje více než 1430 metrů čtverečních. Starší je východní část hřbitova, kde se nachází několik desítek náhrobků: nejstarší z nich pochází z přelomu 17. a 18. století. Novodobé náhrobky v západní části byly převážně ukradeny. Zbylých přibližně 30 náhrobků je většinou povaleno, včetně památníku obětí nacismu z 90. let 20. století.  Celkově se zde vyskytuje zhruba 350 náhrobků. Z ohradní zdi z lomového kamene se dochovaly jen malé zbytky.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login