Bechyně - synagoga

Synagoga v Široké ulici severně od náměstí byla postavena při městských hradbách v letech 1872 - 1873 na místě bývalého obecního domu čp. V (v něm pravděpodobně bývala modlitebna) v prosté klasicistní podobě s novorománským průčelím. Do roku 1882 byla synagoga majetkem bechyňské městské obce. Roku 1904 byla v synagoze vydlážděna podlaha. Středová, 180 cm široká cesta mezi lavicemi byla vydlážděna cementovými šestihrannými dlaždicemi šedé a černé barvy, které byly složeny do vzoru Davidovy hvězdy, zbytek plochy modlitebního sálu byl vydlážděn dlaždicemi šedé barvy. V téže době pozlačovač a malíř písma Jan Šimák provedl pozlacení dřevěných okras svatostánku. Roku 1920 bylo v synagoze zřízeno elektrické osvětlení.
Bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace, během ní byla využita jako skladiště, po druhé světové válce byla opuštěna, od roku 1973 byla využívána jako hasičské muzeum. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze, v roce 2001 se hasičské muzeum vystěhovalo. Roku 2004 byla zahájena rekonstrukce synagogy, která spočívala v obnovení dešťového systému, roku 2005 byla provedena oprava krovu a položena střešní krytina. Roku 2006 byla rekonstrukce interiéru synagogy, spočívající zejména ve zřízení nové elektroinstalace, obnově vnitřních omítek, obnově podlahy, repasi oken a dveří a zazdění nepůvodního bočního vstupu, dokončena. V létě roku 2006 bylo v synagoze otevřeno muzeum Klubu českých turistů a na ženské galerii expozice o dějinách místní židovské komunity. V letech 2007 – 2008 byla obnovena venkovní fasáda synagogy.

typ objektu: 
synagoga
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login