Georges Kars

22.02.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

181

Nekupujte u Židů cukr, kafe, mouku …

22.02.2012  Zdroj: ČT24

Židé v křesťanské Evropě čelili řadě předsudků a pověr, obviněním z morových epidemií či válečných neúspěchů, po kterých následovaly krvavé pogromy. Od středověku byli postupně nuceni bydlet na vymezených místech, později pojmenovaných ghetta, a označováni různými znaky či speciálními klobouky. Omezováni byli i ve výkonu živnosti, kdy se často museli věnovat obchodu či finančnictví, v určité době nečistým disciplínám. Postupné zrovnoprávňování přichází až s takzvanou židovskou emancipací, ale i s postupným otevíráním se státu Židům. Na českém území pak konečné rovnoprávnosti dosáhli prosincovou ústavou z roku 1867. S koncem 19. století ovšem vznikl i moderní antisemitismus, doprovázený teoriemi o celosvětovém židovském spiknutí, který nachází své stoupence dodnes.

O Židech a protižidovských tendencích hovořili v Historii.cs ze 7. února historici Ivo Cerman z Jihočeské univerzity a Michal Frankl z Židovského muzea v Praze. Moderoval publicista Vladimír Kučera. Celý rozhovor naleznete zde.

Židé v Horažďovicích

14.02.2012  Zdroj: Nadační fond obětem holocaustu

Chtěli bychom upozornit na publikaci, kterou vydalo v roce 2008 Město Horažďovice za přispění Nadačního fondu obětem holocaustu.

 180

Koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

08.02.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Rádi bychom vás upozornili na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který se koná ve dnech 8. a 9. února 2012 od 19,30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu. Na koncertu vystoupí vynikající mladý izraelský klavírista Boris Giltburg. Koncert bude dirigovat Vladimír Válek.
Koncert se koná pod záštitou J. E. p. Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR.

 177

ŠOA - HOLOCAUST PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ

06.02.2012  Zdroj: Židovská obec Plzeň

175

Judaismus očima židovských velikánů: Bachja ibn Pakuda

31.01.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 31.1.2012 v 18:00 hod započně v prostorách VKC v Praze nový cyklus přednášek s názvem Judaismus očima židovských velikánů. Tento cyklus přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází s jedinečnou vizí židovské tradice.  Přednáška Štěpána Lisého z Univerzity Pardubice je věnována španělskému učenci Bachjovi ibn Pakudovi (asi 1050 – 1120), který vešel ve známost zejména díky svému spisu Povinnosti srdce, v němž se poprvé snaží systematizovat etické učení judaismu. Na místě budou k dispozici studijní materiály k přednášce. Tento cyklus vznikl s laskavou podporou NFOH.

Den památky obětí holocaustu

30.01.2012  Zdroj: NFOH

173 U příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti uspořádala dne 27. ledna 2012 Federace židovských obcí v ČR s naší pomocí tradiční setkání přeživších šoa, zástupců státní správy, velvyslanců a představitelů židovských organizací. Záštitu nad setkáním převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová a také 1. místopředseda Senátu pan Přemysl Sobotka. Oba také pronesli k přítomným své projevy. Za přeživší šoa promluvila předkyně Terezínské iniciativy paní dr. Dagmar Lieblová, za romské oběti pan Karel Holomek, předseda Sdružení Romů na Moravě. Jednotlivé projevy ke stažení na našem webu www.fondholocaust.cz. Děkujeme za spolupráci FŽO, dárcům a naší dobrovolnici Janě Malákové.

 

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Jejich odkaz ale stále žije

27.01.2012  Zdroj: Český rozhlas

167 Lidé nejen u nás, ale i ve světě si dnes připomínají Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 27. leden byl symbolicky vybraný k výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. V Česku se pořádá k tomuto datu několik spíše pietních akcí.

„My jsme zvažovali, jestli bychom neměli spíše zvolit 8. březen, respektive noc ze sedmého na osmého března, kdy v Osvětimi byl vyvražděn takzvaný rodinný tábor. Případně, jestli si nepřipomínat přímo osvobození Terezína, v našich podmínkách tedy 8. května,“ vysvětluje okolnosti výběru symbolického data tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásilo Valné shromáždění OSN v listopadu roku 2005, tedy až 60 po 2. světové válce. Celý článek naleznete zde.

Stolpersteine přimějí chodce poklonit se obětem nacismu

27.01.2012  Zdroj: Český rozhlas

172 V mnoha evropských zemích včetně Česka mosazné destičky v dlažbě připomínají oběti nacistického Německa. Nápad se zrodil před několika lety v hlavě německého umělce Güntera Demnicha. Tyto pamětní dlažební kostky vznikají v umělecké dílně na okraji Berlína.

Michael Fridrich Friedländer nástrojem vyráží do mosazné destičky písmeno za písmenem, číslo po číslu, jména dalších a dalších obětí nacistického režimu. Od pondělí do soboty, šest dní v týdnu. Už celých šest let.  

„Teď dělám zakázku pro Bodenheim. Jde o oběti tzv. euthanasie. Včera mi přišel seznam s jejich jmény. Nejvíce je samozřejmě židovských obětí, ale také homosexuálové, Rómové, všichni ti lidé, co zavraždili nacisté,“ říká pan Friedländer. Celý článek naleznete zde.

Jak se žák dozví o holocaustu, nezáleží na učebnici, ale na učiteli

27.01.2012  Zdroj: Český rozhlas

169 V klasických učebnicích dějepisu je o holocaustu jen jedna kapitola. V praxi to znamená, že učitel by vlastně měl o zločinech proti lidskosti vyprávět jednu vyučovací hodinu. Realita je ale prý jiná, záleží na tom, jak se tématu chopí učitel.

Protože dnes ctíme památku obětí holocaustu, zeptali jsme se pedagoga a předsedy Asociace učitelů dějepisu Pavla Martinovského na to, jak se na českých školách o holocaustu učí a kdy se s tímto termínem děti vůbec poprvé setkávají.  

Podle pedagoga a předsedy Asociace učitelů dějepisu Pavla Martinovského je možné téma holocaustu začít učit již spolu s látkou poloviny 30. let, kdy se dostává Hitler k moci.  

Také není uzavřeno rokem 1945, kdy dochází k osvobození koncentračních táborů, ale pokračuje ještě v poválečných letech v osudech Židů vracejících se do vlasti. Celý článek naleznete zde.

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login