Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek

18.09.2011  Zdroj: Židovská obec v Praze

138

Prokopnutý buben

15.09.2011  Zdroj: Sdružení Serpens

141

Konečně doma

15.09.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 15.9.2011 v 18:00 se ve VKC v Praze uskuteční vernisáž výstavy Petera Horáka, výtvarníka slovenského původu, žijícího již více než 40 let v Austrálii. Horák se na svých obrazech vrací k svému mládí, které strávil v Bratislavě, Bratislavský hrad je častým motivem. Objevují se ale také motivy jiné, osobité krajinářské vize a díla meditativní. Nejnovější obrazy jsou arabeskami ornamentů, znaků a symbolů. Jsou křížovkami projektivního vidění myšlení. Skutečně všechno víme? Anebo žijeme na souřadnici vzpomínek? Tužeb? Nadějí? Výstavu za účasti Petera Horáka zahájí Arno Pařík, kurátor Židovského muzea v Praze. Výstava je otevřena po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.     Vstup volný

Stříbrný příliv

14.09.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Od 14. 9. do 6. 11. 2011 se v Galerii Roberta Guttmanna ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze uskuteční výstava fotografií Karla Cudlína s názvem Stříbrný příliv / Silver Tide z cyklu Židovská přítomnost v současném umění.

Výstavní projekt má prostřednictvím fotografií předního českého fototokumentaristy Karla Cudlína (*1960) přiblížit život židovských seniorů soustředěných kolem centra na pražském Hagiboru zřízeného a provozovaného pražskou židovskou obcí. Fotografie jsou součástí rozsáhlého projektu, jemuž se Cudlín věnuje již několik let a který přesahuje úzce vymezenou oblast tzv. sociálního dokumentu. Během autorovy soustředěné a dlouhodobé práce, jejíž součástí je i vytváření přátelských vazeb k lidem, které zachycuje na svých snímcích a s nimiž tráví hodně svého času, vykrystalizovaly jak ucelené časosběrné fotoseriály, tak silné portréty, jež jsou originální vizuální výpovědí o síle lidské existence a o smyslu kreativity pro její naplnění v pozdním věku. Cílem projektu je uvést na scénu obraz stáří jako přirozené součásti lidského života – představit starého člověka nikoli jako přeživší oběť redukovanou na zdroj paměti a předmět sociální (komunitní) péče, ale jako tvůrčí a sensitivní individualitu, jejíž síla nemusí být nutně přímo úměrná fyzické zdatnosti. Výstava chce nabídnout dosud ne zcela obvyklý pohled na fenomén, jenž se v oblasti současného umění stává, jak dokazují mnohé (dosud především zahraniční) projekty obdobného typu, stále častěji se opakujícím námětem umělecké práce. Více informací o autorovi naleznete zde.

Kurátorka: Michaela Sidenberg

Život jako poslání za ty, kteří se nevrátili

13.09.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 13.9. 2011 v 18:00 se ve VKC v Praze uskuteční vzpomínkový večer na Ericha Kulku k výročí 100 let jeho narození. Erich Kulka byl česko-izraelský spisovatel, historik a novinář. Kvůli své protinacistické činnosti byl během 2. světové války vězněn v brněnském vězení gestapa na Špilberku a v koncentračních táborech Dachau, Neuengamme a Auschwitz. V lednu 1945 se mu podařilo uprchnout i se svým 12-letým synem. V roce 1968 E. Kulka emigroval do Izraele, kde se věnoval výzkumné činnosti, především historii holocaustu. Otto Dov Kulka, syn E. Kulky, který žije od roku 1949 v Izraeli, se stal profesorem historie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Během vzpomínkového večera bude představeno rozšířené vydání dvojjazyčné, česko-hebrejské publikace o E. Kulkovi, kterou vydaly Židovské muzeum v Praze a Hebrejská univerzita v Jeruzalémě. Průvodní slovo Otto Dov Kulka, úvodní slovo Michal Frankl, zástupce ředitele Židovského muzea v Praze. Během večera bude také možné zakoupit nové vydání historické novely Ericha Kulky Útěk z tábora smrti. Osvětim 1944.     Vstup volný

Červená stuha aneb terezínské ghetto očima dítěte

12.09.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 12. září 2011 v 18:00 se ve VKC v Praze uskuteční beseda Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí, s Annikou Tetzner, světoznámou izraelskou autorkou, u příležitosti vydání její knižní novinky Červená stuha. Kniha je souborem tří povídek, v nichž autorka zprostředkovává vlastní zkušenost malého dítěte v terezínském ghettu. Příběhy viděné dětskýma očima a vyprávěné dětským jazykem jsou určeny především malým čtenářům, ale působivý text osloví i dospělé. Povídky jsou postaveny na obrazech – slovních i grafických. Vedle obrazů hladu, strachu a smutku tu stojí zážitky blízkosti, radosti a malých vítězství. Annika Tetzner přežila válku z celé početné rodiny jako jediná a nikdy  nepřestala hledat své vzdálené příbuzné a jejich potomky. O své zkušenosti z raného dětství napsala několik knih, které doprovází vlastními ilustracemi: Bloodflowers, Lullabies for Annika. Beseda bude v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny. Program je připraven ve spolupráci s nakladatelstvím Portál. Kniha Červená stuha bude k zakoupení na místě.

Komentovaná prohlídka Nového židovského hřbitova

11.09.2011  Zdroj: Židovská obec v Praze

Židovská obec v Praze si vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku Nového židovského hřbitova Izraelská 1, Praha 3 v neděli 11. září 2011.
Prohlídky se budou konat v časech 11:00, 13:30 a 15:00. Sraz je vždy v daném čase před vrátnicí. Prohlídky se konají v rámci Dnů evropského dědictví.

Mezi koncem a počátkem

11.09.2011  Zdroj: obec Olbramov

139

Ženy a muži - muži a ženy

06.09.2011  Zdroj: Sdružení Serpens

140

Synagoga Hartmanice

04.09.2011  Zdroj: Židovská obec Plzeň

130

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login