Parta dobrovolníků opravovala synagogu v Písku

20.08.2014  Zdroj: deník.cz

Písek – Tři studentky, kamarádky a písecké rodačky se po tom, co samy zažily několik workcampů, rozhodly uspořádat jeden v jejich rodném městě.
„Dobrovolnictví tohoto druhu není v České republice ještě tolik známé. Bylo opravdu těžké najít v Písku podporu a práci pro dobrovolníky. Lidé nechtějí spolupracovat s něčím, co neznají. Naštěstí jsme navázaly spolupráci s židovskou obcí, která nám umožnila pracovat v synagoze. Zde budeme provádět různé opravy první týden. Druhý týden budeme dělat údržbářské práce ve škole J. K. Tyla, která nám za práci poskytla ubytování," nastiňuje jedna z organizátorek Tereza Bártíková.
Tereza Bártíková a Marie Sádlová za sebou mají pět workcampů. Nejvíce se jim líbilo v Americe, kde opravovaly cesty a mosty v národním parku, který byl poničen povodní. Nejpoučnější pro ně byl workcamp v Německu, kde pracovaly v koncentračním táboře. „Bylo to hodně emotivní. Koncentrační tábor byl moc hezky udělaný pro turisty. Byla tam celá jedna sekce věnovaná České republice," líčí Tereza Bártíková.
Děvčata s náročnou přípravou této akce musela začít již na podzim. Práce se jim vyplatila. V sobotu 9. srpna dorazila do královského města Písku desetičlenná parta dobrovolníků ze všech koutů světa. Konat dobrou věc přijeli dva Španělé, jeden Dán, Srbka, Francouz, dva Korejci, Italka, Japonec a Ruska. První den si účastníci prohlédli Písek, vykoupali se v řece a udělali táborák i s kytarou. „Z buřtů byli všichni úplně nadšení, všichni jsme se tam seznámili," dodává další z organizátorek Marie Sádlová. Do prohlídky města zařadily návštěvu gotického kostela v Písku, kde si dobrovolníci mohli prohlédnout celé město shora. „Nejvíce mě v Česku a v celé České republice uchvátily vaše červené střechy, v Japonsku jsem to v životě neviděl," svěřil se se svým největším zážitkem dvaadvacetiletý Japonec Kenta.
V pondělí už se parta vrhla na opravu synagogy. První den opravovali horní patro. „Vnitřek synagogy je opravdu v dezolátním stavu. V patře lítají holuby a je tam prach. Při opravách jsme museli dokonce používat roušky kvůli alergiím," shodují se organizátorky na špatném stavu synagogy.
Třetí den v úterý dobrovolníci zvelebovali prostředí kolem synagogy. Seškrabávání břečťanů, uklízení chodníků a odplevelování, to vše byly náročné úkoly, na které se zahraniční skupinka vrhla. Ačkoliv v synagoze je doslova práce jako na kostele, po dvou dnech práce bylo znát, že tento zanedbaný dům prokoukl.
Dobrovolnický workcamp není jen o práci a konání dobrých skutků. Na celé akci je důležité, že účastníci poznávají jiné kultury. Zjišťují, jak žijí lidé z jiných zemí i kontinentů. „Je to vlastně jiná forma cestování, poznáte hodně lidí a kulturu země z jiné než turistické stránky. Z té člověk nepozná, jací ti lidé doopravdy jsou. Tady společně pracujeme od devíti od rána šest hodin denně a konverzujeme spolu," vysvětluje jeden ze smyslů celé akce Marie Sádlová. Dán Jakob si vybral workcamp v Písku, protože je zde do programu zařazena i práce s dětmi. Účastníci dobrovolnického zájezdu se budou druhý týden strávený v Písku věnovat dva dny kulturně-jazykovým akcím s dětmi. O cizích kulturách se naučí prostřednictvím písní, her a zahraničních tanců.
Důvod, proč se jednadvacetiletá Italka Cecilia zúčastnila workcampu v České republice, je asi nejzajímavější. „Je to můj druhý workcamp v České republice. Před dvěma týdny jsem byla na workcampu v Holešově. Důvod, proč jezdím do Čech, je ten, že v Itálii si všichni stále myslí, že jste Česko-Slovensko. Také si myslí, že jste hrozně chudá a zaostalá země," říká studentka komunikace Cecilia, která chce lidem kolem sebe ukázat, že se mýlí.
Budoucí učitel angličtiny Kenta se zúčastnil proto, že nikdy před tím v Evropě nebyl a pro jeho povolání, které chce vykonávat, je důležité mluvit anglicky i s lidmi z ciziny, aby poznal různé akcenty.
Všichni dobrovolníci si skvěle rozumí a spolupracují. „Je tady skvělá atmosféra. Úžasní lidé a spolupráce bez problémů," uzavírá rozhovor poslední z organizátorek Martina Sádlová. Celé akce se koná pod záštitou nevládní neziskové organizace INEX-SDA, která zprostředkovává dobrovolnické projekty po celém světě.
Natalie Máchová"

Pozvánka na výstavu v Židovském muzeu v Praze od 6.2.2014

29.01.2014

258

Označování opuštěných hrobů z válečných let na Novém židovském hřbitově v Praze 3

23.01.2014  Zdroj: ŽOP

V roce 2013 mohl být díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu z programu Obnova ve výši 200 000,- Kč zahájen dlouhodobý projekt označování opuštěných hrobů v areálu Nového židovského hřbitova, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o náhrobky společností Matana a.s.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází okolo 25 000 pohřbených osob, z nichž více než 1600, jejichž úmrtí je datováno mezi lety 1939 a 1945, nemá místo svého posledního odpočinku žádným způsobem označeno. Důvody jsou nasnadě. Lidé pohřbení v  tomto období již v době svého úmrtí nemuseli mít příbuzné či rodinu, nebo na pořízení náhrobku v dané době již nedostávalo finančních prostředků. Po válce se většina příbuzných z koncentračních táborů nevrátila a přeživší mnohdy neměli možnosti se o hroby svých příbuzných již postarat.

256 257

Samotným obsahem projektu není jen pouhá výroba a instalace nového náhrobku či doplňování textů na náhrobcích stávajících, ale jedná se zároveň o velmi komplikované a zdlouhavé ověřování správnosti osobních dat pohřbených osob a jejich opakovanou kontrolu vzájemným porovnáváním údajů z různých archivních zdrojů. S doplňováním jmen a dat na stávající náhrobky kromě toho často souvisí i nezbytné kamenické a restaurátorské zásahy. Nebylo by jistě prozíravé, nechat vytesat jméno na náhrobek hrozící v brzké době pádem. Z projektu nelze zcela vyloučit ani opravy dodatečně objevených částí náhrobků. Jedná se například o nálezy rozlomených nápisových desek, po léta ukrytých pod nánosy zeminy a vegetace. Důležitou součástí prací je tedy i pečlivý fyzický průzkum prostoru hrobového místa.

Péče o náhrobky všeobecně (opravy, vztyčování, restaurování, údržba) je odborně velmi náročný a dlouhodobý proces, kterému Židovská obec v Praze věnuje odpovídající pozornost a na jeho pokračování se každoročně snaží pamatovat i příslušnou položkou ve svém rozpočtu. Projekt označování opuštěných, neoznačených hrobů do této péče bezesporu patří.  S ohledem na jeho mimořádný rozsah, však lze dobu trvání odhadovat možná i na desítky let. Finančních prostředků se dlouhodobě nedostává a výhled do budoucna není v tomto ohledu příliš optimistický. Každý dar, dotace či příspěvek, ať už se jedná o granty a dotace od různých nadací či institucí, nebo i dary jednotlivců, je proto cennou pomocí a vítaným přínosem.  

S případnými dotazy, nebo nabídku pomoci, se prosím obracejte na e-mail: sbh.sekretariat@matana.cz, tel.: 226 235 211

 

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

19.12.2013  Zdroj: ŽOP

Od srpna do září roku 2013 byl díky finanční podpoře 80 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů zasahujících nad veřejné komunikace a sousedící pozemky Nového židovského hřbitova“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány bezpečnostní zdravotní řezy stromů především v místech s dopadovou zónou mi255 mo areál hřbitova. Ošetřeno bylo celkem 80 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaného zkušeného českého arboristy.

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již druhým rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na který Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

Dny žižkovského kulturního dědictví

07.09.2013

254

Výstava fotografií v Tachově

20.06.2013

253

Pozvánka na odhalení památníku holocaustu v Kosově Hoře

20.06.2013

V pátek 28.6. ve 14.00 se uskuteční odhalení památníku obětem holocaustu synagoze v Kosově Hoře. Pořadatelem akce je občanské sdružení Synagoga Kosova Hora.

Více informací na stránkách sdužení http://www.kosovahora.cz/synagoga.asp?p1=2548.

 

„Den pro synagogu“ v Neveklově (26. 5. 2013)

28.05.2013

 


V neděli 26. května t. r. proběhla v synagoze v Neveklově akce „Den pro synagogu“. Zúčastnilo se jí téměř 60 návštěvníků, kteří přispěli částkou 5.050,- Kč na opravu synagogy. Celý program trval 4 hodiny, během přestávky se podávalo tradiční židovské občerstvení. Atmosféra v synagoze byla velmi emotivní, po sedmdesáti letech zde zazněla modlitba v hebrejštině. Akce se zúčastnily významné osobnosti  města, někteří členové městské rady v čele  se starostou Ing. Janem Slabým a místostarostou Karlem Šebkem.


Poděkování patří:


Církvi bratrské za finanční a praktickou podporu


Městu Neveklov za finanční podporu projektu, zapůjčení židlí a stolů a umístění oznámení v Neveklovském zpravodaji


Marii Kozákové-Hřebíčkové za hudbu, zpěv a průvodní slovo k písním


Karlu Melíškovi za hru na akordeonRakovi Hejretovi za návrh plakátků, přednášku a ochotnou spolupráci a jeho manželce Lýdii  za pohoštění a spolupráci 


Mgr. Michalovi Sejkovi, Ph.D. za zpracování a přednes historie Neveklovské synagogy a ochotnou spolupráci a organizaci ICEJ


Poděkovaní patří zejména našim nejstarším hostům:


RNDr. Michaele Lauscherové-Vidlákové, za vyprávění svého životního příběhu (holčičky, která přežila holocaust) a Otakaru Süsserovi za vyprávění svého příběhu z dětství a výkladu mnohých zajímavostí z života synagogy


Tomášovi Trávníčkovi za organizaci akce


Všichni účinkující hosté se vzdali nároku na honorář a někteří i na cestovné. 


 


 


252


 

Kulturní akce v synagoze na Palmovce

27.05.2013

250

Přednášky v kolínské synagoze

20.05.2013

249

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login